Knihy Jany Juráňovej vychádzajú v nemčine

Knihy Jany Juráňovej, ktoré pôvodne vyšli v Knižnej edícii ASPEKT, si už túto jeseň čitateľky a čitatelia budú môcť prečítať po nemecky. Román Nevybavená záležitosť vychádza vo vydavateľstve Wieser Verlag a knižný rozhovor s Agnešou Kalinovou Mojich 7 životov vydáva Gabriele Schäfer Verlag. Autorka bude obe knihy prezentovať na knižných veľtrhoch vo Frankfurte (19. októbra) a Viedni (13. novembra). 

Kniha Mojich 7 životov získala v roku 2013 Cenu Egona Erwina Kischa. Prináša rozhovor so známou tvárou Kultúrneho života a Slobodnej Európy – novinárkou, redaktorkou, prekladateľkou a filmovou i politickou publicistkou Agnešou Kalinovou (nar. 1924). Jej životy sa odohrávajú v mnohých mestách, krajinách a prostrediach, vo viacerých politických režimoch, v pohnutých a neustále sa meniacich časoch. Odohrávajú sa skrátka vo verejných i súkromných priestoroch, ktoré sa nedajú oddeliť, a čím komplikovanejšie sa vzájomne prepájajú, tým celistvejší obraz doby vytvárajú. Tak aj v knihe Mojich 7 životov – medzivojnové Československo, fašizmus, kláštor, manželstvo, redakcie, materstvo, Pražská jar, vyšetrovacia väzba, Slobodná Európa a ď.

Z rozhovoru s Agnešou Kalinovou si Jana Juráňová odniesla viacero načatých príbehov. Jeden z nich sa stal inšpiráciou pre prózu Nevybavená záležitosť. Autorka sa cez príbeh mladej ženy na starom portréte ponára do životov iných, aby do nich vtiahla aj nás: so zmyslom pre kontrast detailne konkretizuje priestory, do ktorých jemne a hĺbavo skicuje protagonistky svojej prózy (ja-rozprávačku, Editu, Mačku, Soňu, Marišku...) a ich interakcie s okolím. V útržkoch minulosti sa tu zrkadlí súčasnosť a vice versa.

Ako citovať tento článok:

red. Knihy Jany Juráňovej vychádzajú v nemčine In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 10/10/2016. Získané 23/06/2024 - 23:04. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/knihy-jany-juranovej-vychadzaju-v-nemcine