Knižnica ASPEKTU od septembra opäť otvorená!

Knižnica ASPEKTU bude od 6. septembra otvorená v utorok a vo štvrtok v čase od 14.00 do 18.00. O zmenách vás budeme priebežne informovať na našej webstránke.

Sledujte, klikajte...

 

Tešíme sa na vás.

 

Ako citovať tento článok:

red. Knižnica ASPEKTU od septembra opäť otvorená! In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 14/09/2011. Získané 15/05/2020 - 16:34. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/kniznica-aspektu-od-septembra-opaet-otvorena