Knižnica ASPEKTU v roku 2016

Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2016

Knižnica ASPEKTU poskytovala verejnosti svoje služby od januára do júna a od septembra do decembra 2016 dvakrát týždenne. Počas školských prázdnin sme vybavovali výpožičky individuálne, revidovali a ošetrovali sme knižničný fond a pripravovali knižnicu na otvorenie v novom školskom roku.

1353

 

Knižnica ASPEKTU v roku 2016:
- obohatili sme knižnicu o 62 odborných, beletristických aj popularizačných publikácií;
- absenčne sme požičali 78 knižiek 39 návštevníčkam a návštevníkom pričom väčšina pôžičiek je možná prezenčne;
- zaregistrovali sme 13 nových čitateliek a čitateľov
- konzultovali sme vaše školské, odborné aj voľnočasové texty;
- pravidelne sme upozorňovali na novinky v knižnici na webovej stránke www.aspekt.sk;
- priebežne sme aktualizovali on-line knižničný katalóg.

 

Z knižničných noviniek za rok 2016 vyberáme:
Nancy, Fraser: The Fortunes of Feminism: From Women's Liberation to Identity Politics to Anti-Capitalism. London: Verso Books, 2013
Ann, Oakleyová: Pohlaví, gender a společnost. Praha : Portál, 2000
Deconstructing Feminist Psychology. London : Sage Publications, 1998
Gendered wars, gendered memories. United Kingdom : Taylor & Francis, 2016
Czech Feminisms: Perspectives on Gender in East Central Europe. Bloomington : Indiana University, 2016

Ako citovať tento článok:

red. Knižnica ASPEKTU v roku 2016 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 08/03/2017. Získané 18/04/2024 - 12:58. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/kniznica-aspektu-v-roku-2016