Knižnica ASPEKTU v roku 2017

Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2017

1497

Knižnica ASPEKTU poskytovala verejnosti svoje služby od januára do júna a od septembra do decembra 2017 jedenkrát  týždenne. Počas školských prázdnin sme vybavovali výpožičky individuálne a pripravovali knižnicu na otvorenie v novom školskom roku.
 
Čo všetko sme v roku 2017 urobili:

  • obohatili sme knižnicu o 10 odborných, beletristických aj popularizačných publikácií;
  • absenčne sme požičali 73 titulov;
  • venovali sme sa 75 návštevníčkam a návštevníkom, ktorí si tituly požičali absenčne a najmä prezenčne;
  • zaregistrovali sme 28 nových čitateliek a čitateľov;
  • konzultovali sme vaše školské, odborné aj voľnočasové texty;
  • na webovej stránke www.aspekt.sk sme upozorňovali na zaujímavé a tematicky aktuálne tituly v knižnici;
  • priebežne sme aktualizovali on-line knižničný katalóg

     
Z knižničných prírastkov za rok 2017 vyberáme:

Jana Malínská: Do politiky prý žena nesmí - proč? Praha: Slon, 2005.
Helen Benedict: To není vaše vina! Praha: One Women Press, 2003. 
Slavenka Drakulić: How We Survived Communism and Even Laughed. New York: HarperPerennial, 1993.
bell hooks: Talking Back. Boston: South End Press, 1989. 
Alena Wagnerová: Žena za socialismu. Praha: Slon, 2017. 


 

Ako citovať tento článok:

red. Knižnica ASPEKTU v roku 2017 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 31/01/2018. Získané 25/07/2024 - 17:44. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/kniznica-aspektu-v-roku-2017