Knižnica ASPEKTU v roku 2021

Správa o činnosti ASPEKTU

Knižnica ASPEKTU poskytovala verejnosti svoje služby v rámci možností, ktoré priniesli obmedzenia pandémie Covid-19. Počas karantény v marci bola knižnica pre verejnosť zatvorená, poskytovali sme však telefonické a emailové konzultácie, pracovníčka knižnice bola každý týždeň prítomná a pripravovala knihy a materiály na individuálne vyzdvihnutie, prípadne ich spracúvala do elektronickej formy a posielala e-mailom. V období mimo karantény bola knižnica otvorená jedenkrát týždenne, počas letných prázdnin sme vybavovali výpožičky individuálne a knižnicu sme pripravili na otvorenie v novom školskom roku.
 
Čo všetko sme v roku 2021 urobili:

  • obohatili sme knižnicu o 93 odborných, beletristických aj popularizačných titulov;
  • absenčne sme požičali 89 titulov a prezenčne veľa ďalších;
  • venovali sme sa 53 návštevníčkam a návštevníkom, ktorí si tituly požičali prezenčne a študovali v knižnici;
  • konzultovali sme vaše školské, odborné aj voľnočasové práce;
  • na webovej stránke www.aspekt.sk sme upozorňovali na zaujímavé a tematicky aktuálne tituly v knižnici;
  • priebežne sme aktualizovali online knižničný katalóg, v ktorom sme dopĺňali verejne dostupné elektronické zdroje.

 

Ako citovať tento článok:

red. Knižnica ASPEKTU v roku 2021 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 17/02/2022. Získané 10/07/2024 - 19:22. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/kniznica-aspektu-v-roku-2021