Komentovaná výstava Jany Želibskej

Slovenská národná galéria v Bratislave

pozýva na komentovanú výstavu Jany Želibskej Zákaz dotyku.

Prehliadku výstavy s dôrazom na aspekty rodu – tela – telesnosti komentuje Ľuba Kobová.

KEDY: utorok 26. februára 2013 o 17.00 hod.

KDE: Slovenská národná galéria, Esterházyho palác, 2. a 3. poschodie, Bratislava

326

Ľubica Kobová PhD. je feministická a politická teoretička na voľnej nohe. Dlhodobo spolupracuje s publikačnou a vzdelávacou organizáciou ASPEKT, vyučovala feministickú politickú teóriu na odbore rodových štúdií na Fakulte sociálnych vied Masarykovej univerzity v Brne a na Ústave politológie Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe.
Ako citovať tento článok:

red. Komentovaná výstava Jany Želibskej In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 20/02/2013. Získané 27/07/2020 - 08:16. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/komentovana-vystava-jany-zelibskej