Konferencia venovaná spolužitiu ľudí s rôznou sexuálnou orientáciou

Pozývame na medzinárodnú konferenciu Kráčajme spolu – LGBTQ ľudia sú súčasťou nášho života, ktorú organizuje Cirkevný zbor Bratislava Staré mesto.

 

KEDY: v piatok a sobotu 23. a 24. septembra 2022

KDE: v Malom evanjelickom kostole, Panenská ulica, Bratislava

 

Na konferencii odznejú príspevky pozvaných hostiek a hostí z Nórska, Holandska, Česka a Slovenska na kľúčové témy v oblasti spolužitia ľudí s rôznou sexuálnou orientáciou. Súčasťou konferencie sú workshopy o budovaní komunít veriacich otvorených voči menšinám a inakosti, ako aj panelová diskusia.

Cieľom konferencie je upozorniť cirkvi a spoločnosť na nevyhnutnosť viesť odbornú a poctivú diskusiu, ktorá povedie k ukončeniu diskriminácie a dosiahnutiu zrovnoprávnenia LGBTQ ľudí.

Kliknite na podrobný program konferencie:

Ako citovať tento článok:

red. Konferencia venovaná spolužitiu ľudí s rôznou sexuálnou orientáciou In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 20/09/2022. Získané 17/07/2024 - 11:24. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/konferencia-venovana-spoluzitiu-ludi-s-roznou-sexualnou-orientaciou