Koža Jany Bodnárovej v desiatke Anasoft litera

Máme veľkú radosť, že do tohoročnej desiatky literárnej ceny Anasoft litera odborná porota vybrala knihu Jany Bodnárovej Koža, ktorú sme vydali v minulom roku. Tešíme sa i z Hodín lietania aspektovskej autorky Etely Farkašovej, ako aj ďalších skvelých kníh, autoriek a autorov.

Pätnásty ročník literárneho ocenenia, do ktorého bolo nominovaných celkom 158 vyjdených titulov, hodnotila  porota v zložení Lubomír Machala, Michal Jareš, Peter F.  'Rius Jílek, Zuzana Belková a Dado Nagy.

Anasoft litera sa udeľuje za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo vydané v predchádzajúcom roku.  

 

Zoznam titulov nominovaných do desiatky Anasoft litera:

Balko, Peter, Østrov, KK Bagala 2019

Bodnárová, Jana, Koža, ASPEKT 2019

Farkašová, Etela, Hodiny lietania, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2019

Kucbelová, Katarína, Čepiec, Vydavateľstvo Slovart 2019

Lavrík, Silvester, Posledná k.&k. barónka, Dixit 2019

Mojžišová, Zuzana, Modus vivendi, Artforum 2019

Rosová, Michaela, Tvoja izba, vlastným nákladom 2019

Sabuchová, Alena, Šeptuchy, Artforum 2019

Staviarsky, Víťo, Kšeft, Vydavateľstvo staviarsky 2019

Šulej, Peter, Fytopaleontológia, Marenčin PT 2019

 

 

Ako napísala vydavateľka Jana Cviková, „kniha Jany Bodnárovej Koža prináša zasa čímsi iné, a predsa u tejto autorky dôverne známe prozaické gesto. Jeho originalita sa odvíja tak od témy, ako aj od jej poeticko-reflexívneho stvárnenia. Prostredníctvom svojskej umelkyne K. a jej fascinácie expresionistickou maliarkou Paulou Modersohn-Becker preniká hlboko pod kožu ženskej tvorivosti, ktorá v období po Veľkej vojne pri hľadaní nového umeleckého výrazu i ‚novej ženy‘ namáhavo balansovala medzi súkromnou a verejnou sférou. Vizuálna umelkyňa Pavlína Fichta Čierna prepája tento prienik so súčasnou perspektívou. Jej sprievodné fotografie nie sú ilustráciami textu v pravom zmysle slova, ale vlastným performatívnym čítaním v obrazoch, ku ktorému ju prozaička pozvala.“

Do finálovej desiatky Anasoft litera 2009 sa dostala aj kniha Jany Bodnárovej Takmer neviditeľná, ktorá vyšla v Knižnej edícii ASPEKT v roku 2008. Minulý rok zasa porotu zaujala Bodnárovej fragmentárna próza NOCturná (Trio Publishing 2018).

Celkovo sa aspektovská edícia môže pochváliť desiatimi titulmi vo finále Anasoft litera.

Ako citovať tento článok:

red. Koža Jany Bodnárovej v desiatke Anasoft litera In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 19/02/2020. Získané 16/07/2024 - 22:19. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/koza-jany-bodnarovej-v-desiatke-anasoft-litera