Kto bola Virginia Woolf?

 

Čím je známa

Virginia Woolf je jedna z najznámejších a najinovatívnejších anglických spisovateliek. Písala prózu, eseje, literárne kritiky, je autorkou mnohých románov, napríklad Pani Dallowayová, K majáku, Vlny, Orlando a i.

 

 

V slávnej eseji Vlastná izba sa zaoberá podmienkami ženskej tvorby. Jej najradikálnejšie feministické dielo Tri guiney je neľútostne presnou sondou do príčin a následkov tradičného postavenia žien v spoločnosti.

Spolu s manželom Leonardom Woolfom viedla vydavateľstvo, kde okrem diel súčasných anglických autoriek a autorov vyšli napríklad aj preklady prác Sigmunda Freuda. Napriek prominentnému postaveniu v anglickej intelektuálnej spoločnosti vnímala samu seba ako outsiderku, predovšetkým preto, že bola ženou.

Čo sa o nej nepíše

V slovníkoch sa napríklad nepíše, že Virginia Woolf sa podieľala na prípravách formulácie Deklarácie Spojených národov z roku 1942. Patrila k skupine intelektuálok a intelektuálov, ktorí sa obávali vývinu politiky pred druhou svetovou vojnou. Esej Tri guiney, v ktorej odpovedá na otázku, ako predchádzať vojne, vyšla v roku 1938, teda už počas občianskej vojny v Španielsku.

Virginia Woolf sa v mladosti angažovala v hnutí sufražetiek, ktoré sa zasadzovali za volebné právo pre ženy. Ženy vo Veľkej Británii získali právo voliť po skončení prvej svetovej vojny v roku 1919, a to po dlhom a vyčerpávajúcom zápase.

Príloha: 
Príloha: 
Príloha: 
Ako citovať tento článok:

red. Kto bola Virginia Woolf? In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 24/02/2018. Získané 18/07/2024 - 06:19. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/kto-bola-virginia-woolf