Kto je bell hooks?

bell hooks, vlastným menom Gloria Jean Watkins (1952 - 2021*), je autorka, feministka a sociálna aktivistka z USA. Pseudonym prevzala po svojej prastarej mame z matkinej strany Bell Blair Hooks a v rozpore s konvenciou sa podpisuje malými písmenami. Naznačuje tak, že text je pre ňu dôležitejší než jej autorstvo. Vo svojich prácach sa venuje problematike rasy, triedy a rodu, ako aj umeniu, histórii, sexualite, masmédiám a feminizmu. Publikovala viac ako tridsať kníh a množstvo akademických i popularizačných článkov, účinkovala vo viacerých dokumentárnych filmoch a prednáša po celom svete. Jej práce sú oceňované nielen v rámci feministických, ale i postkoloniálnych štúdií.

bell hooks vyrastala spolu s piatimi sestrami a bratom v rodine z chudobného robotníckeho prostredia. Roky povinnej školskej dochádzky prežila v rasovo segregovaných školách. Neskôr prestúpila do integrovanej školy, v ktorej bola väčšina študentiek a študentov, ako aj vyučujúcich biela. Ťažkosti z tohto obdobia, ktoré súviseli nielen s jej rasou, ale aj triednou a ekonomickou pozíciou, opisuje vo viacerých svojich dielach.

V roku 1976 získala magisterský titul na Univerzite vo Wisconsine, v roku 1983 si urobila doktorát na katedre literatúry na Kalifornskej univerzite v Santa Cruz. (Vo svojej dizertácii sa venovala tvorbe jednej z najvýznamnejších afroamerických autoriek Toni Morrison.) V roku 1981 vyšla jej prvá teoretická kniha Ain´t I a Woman? Black Women and Feminism (Vari nie som žena? Čierne ženy a feminizmus). bell hooks sa v nej venuje problematike historického vplyvu sexizmu a rasizmu na čierne ženy, podceňovaniu čiernych žien, úlohe médií a vzdelávacieho systému, ako aj nedostatočnému tematizovaniu rasy a triedy v prácach feministických autoriek. Vo svojich ďalších knihách sa zaoberá napríklad otázkami domácej sféry ako priestoru pre utváranie politickej rezistencie marginalizovaných skupín, otázkami lásky, materstva či maskulinity.

Svoju vyše dvadsaťročnú akademickú a aktivistickú prax zhŕňa v populárnej príručke, ktorej preklad pod názvom Feminizmus do vrecka. O zanietených politikách práve vyšiel v knižnej edícii ASPEKTU. Ďalšie knihy bell hooks si môžete prečítať v knižnici ASPEKTU.

 

* aktualizované

Ako citovať tento článok:

red. Kto je bell hooks? In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 13/02/2014. Získané 17/07/2024 - 15:16. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/kto-je-bell-hooks