Kultúrne podujatia, semináre, diskusie, prezentácie kníh, médiá v roku 2017

Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2017

V roku 2017 sme realizovali 12 podujatí a zúčastnili sa ďalších, na ktorých sme prezentovali publikačnú a inú činnosť ASPEKTU. Pozrite si prehľad podujatí:

* 7. februára sa v Knižnici ASPEKTU konala Diskusia o feministickej literárnej vede s Janou Cvikovou. Úvodné otázky ku knihe Jany Cvikovej Ku konceptualizácii rodu v myslení o literatúre položili Mariana Szapuová a Monika Mitášová. 

Podujatie sa konalo v rámci série niekoľkých pracovných diskusných stretnutí, ktorých cieľom bolo aj v tomto roku vytvárať priestor na rozhovory o svojej práci, dôležitých témach i plánoch.

V rámci týchto stretnutí sa konali aj nasledovné prezentácie:

1482

* 27. februára sa v Kine Film Europe v spolupráci s občianskym združením Reminescencie konalo premietanie filmu o Irene Brežnej Profesionálna cudzinka.

* 28. marca Monika Mitášová predniesla v knižnici ASPEKTU svoju prednášku na tému Kritická a projektívna teória architektúry. Otázky a provizórne odpovede.

* 25. apríla prezentovala spisovateľka a filmová teoretička a kritička Zuzana Mojžišová v knižnici ASPEKTU svoju dizertačnú tému Premeny príbehu (Carmen).

* 6. júna Iveta Škripková prezentovala v knižnici ASPEKTU svoju dizertačnú prácu na tému Feminizmy a divadlo na Slovensku od 90. rokov 20. storočia o feministickom a gynokritickom divadle.

* 29. novembra sme v spolupráci s Ústavom svetovej literatúry SAV zorganizovali ďalšiu prednášku teoretičky architektúry Moniky Mitášovej. Konala sa v Ústave svetovej literatúry a témou bola Rodová interpretácia architektúry v súčasnej (kritickej) teórii: rod interpretujúci a interpretovaný.

 

Aj v roku 2017 sme prezentovali pred rôznorodým publikom aspektovské autorky a ich publikácie.

* 15. marca sme v kníhkupectve Artforum v Bratislave predstavili knihy jednej z aspektovských autoriek Eleny Elekovej: Novelu Morituri (ASPEKT 2014), jej publicistiku i knihy pre deti.

1483

Elena Eleková v kníhkupectve Artforum. Foto: Hana Fábry

 

* 28. septembra sa konal Večer venovaný spisovateľke Jaroslave Blažkovej, ktorá nás v roku 2017 opustila. Na Jaroslavu Blažkovú spomínali Kveta Dašková, Tomáš Janovic, Pavel Vilikovský, Viktor Suchý, Jana Juráňová a Blažkovej syn Andrej Stanček.

Foto: Hana Fábry

 

* Novú publikáciu – čítanku Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia sme prezentovali 15. novembra na Filozofickej fakulte UK a 22. novembra v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Prezentácie si môžete pozrieť TU.

Vydavateľka Jana Cviková a zostavovateľka knihy Potopené duše Andrea Bokníková predstavujú čítanku o tvorbe slovenských poetiek 20. storočia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Foto: Hana Fábry  

Zuzana Porubjaková číta báseň Bely Dunajskej Starý koráb na prezentácii knihy Potopené duše v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Video: Jaroslava Jelchová

Rebeka Poláková číta báseň Nory Preusovej Vrany na prezentácii knihy Potopené duše v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Video: Jaroslava Jelchová

 

* 28. novembra sa v knižnici ASPEKTU konala diskusia s Irenou Brežnou, v rámci ktorej sme diskutovali o Liste čiernemu synovi.

* 9. decembra sa v rámci 1. ročníka dvojdňového literárneho festivalu Autoriáda 2017 konalo stretnutie s aspektovskými knihami a autorkami v Novej Cvernovke.

Aspektovské autorky Andrea Bokníková, Uršuľa Kovalyk, Jana Juráňová a vydavateľka Jana Cviková na Autoriáde. Foto: Peter Gall

 

Popri podujatiach priamo organizovaných ASPEKTOM sa naše autorky prezentovali na rôznych podujatiach doma i v zahraničí:

* 23. marca sa Jana Juráňová zúčastnila s prekladmi svojich kníh do nemčiny Nevybavená záležitosť (Eine unerledigte Angelegenheit, Wieser Verlag 2016) a Mojich 7 životov. Agneša Kalinová v rozhovore s Janou Juráňovou (Meine 7 Leben – Jana Juráňová im Gespräch mit Agnes Kalina, Gabriele Schäfer Verlag 2016) na veľtrhu v Lipsku.

* 27. mája v Domci na Mýtnej usporiadali Susedia na dvore Bookferenciu, v rámci ktorej predstavila svoju knihu Cudzie príbehy. BOOKKLUB s Janou Juráňovou

* 24. apríla Jana Cviková ako moderátorka viedla diskusiu Redaktor alebo ghostwriter? O práci redaktorky sa zhovárala s Radoslavom Passiom a Evou Mládekovou.

* 17. mája sme sa zúčastnili na predstavení knihy Rodová rovnosť v práve: Skryté dedičstvo socializmu autorky Barbary Havelkovej. V panelovej diskusii následne vystúpila okrem iných aj Jana Cviková.

* 21. júla sa Jana Cviková zúčastnila PechaKucha Night v Nitre na tému Girlz Rulez, kde sa vzájomne predstavovali  silné ženské osobnosti, ich tvorivé aktivity a organizácie.

* 24. novembra Jana Cviková vystúpila na Konferencii k téme rodovej rovnosti, ktorú zorganizoval Evanjelický cirkevný zbor Bratislava Staré Mesto v spolupráci s Evanjelickou bohosloveckou fakultou UK v Bratislave.

Jana Cviková v Malom evanjelickom kostole v Bratislave. Foto: Hana Fábry

 

Z mediálnych výstupov vyberáme:

* recenzie na knihy

Lujza Urbancová: Za záclonou z kvetinovou dekoráciou (Cudzie príbehy)

Lucia Molnár Satinská: Moja vina a iné 

Zuzana Bariaková: Na rumovisku života po vražde zostáva ticho (Cudzie príbehy)

Tomáš Profant: Feministky hovoria o práci. Ako sa ženy stávajú subjektmi kapitalizmu

Viktor Suchý: Kniha roka denníka Pravda 2017: Pomalé vynáranie krehkých duší (Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia)

* rozhovory

Ľudia, fakty, udalosti s Janou Cvikovou

Pena dní_FM s Janou Juráňovou

Andrea Bokníková v Nedeľnej chvíľke poézie_FM

* články

Jana Cviková: Nelámte si jazyk ani svedomie

Eva Andrejčáková: Nad jej životom stále visel Nylonový mesiac 

Jana Cviková: V živote človek potrebuje optimizmus, ak ho má prežiť. Za Jaroslavou Blažkovou 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako citovať tento článok:

red. Kultúrne podujatia, semináre, diskusie, prezentácie kníh, médiá v roku 2017 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 31/01/2018. Získané 25/07/2024 - 16:06. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/kulturne-podujatia-seminare-diskusie-prezentacie-knih-media-v-roku-2017