Laboratórium (výber)

XXX
(som bežkyňa na dlhé trate s krátkymi pauzami na preglgnutie vzduchu hovorí
počas týchto náhodných zastavení zadŕhavo na ňu padajú vety každá má v sebe predsavzatie a váži aspoň tonu, ako ich potom odvliecť so sebou, zjesenené kvádre vody ostré lúče a potom bežať a nepozerať či uteká niekam alebo pred niečím alebo...)

 

Môj tulák
Zahasil si cigaretu, vzdorovito vyprskla.
Medzi iskrami sa na chvíľu
otvoril tvoj zvučný výdych.

A ja som bosou nohou
nechtiac cinkla o podlahu.

 

symbióza
skrútený nežný had
pod koreňmi stromu
tam s ním žijem
v dutinách a listoch
rozkmásanými konármi
zachytávam slová

letia okolo v húfoch, prepletené
zosilnené prázdnotou až do prasknutia

 

laboratórium
odťažito som si prezerala
vzorky svojej krvi
a zrazu som našla len
zatuchnuté
zdanlivo voňavé
uväznené detstvo

Ako citovať tento článok:

red. Laboratórium (výber) In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 24/10/2012. Získané 15/04/2024 - 14:35. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/laboratorium-vyber