Láska je láska aj v škole

Iste sa s tým každodenne, v triede alebo na chodbách školy, stretávate aj vy: „Ty teploš“ či „lesba“ sú nadávky, ktorými sa veľakrát častujú aj deti vo veku, keď im ešte význam týchto slov nemôže byť celkom jasný. No dievčatá aj chlapci, ktorých sa to naozaj týka, si svoju odlišnosť veľmi dobre uvedomujú – výskumy naznačujú, že už deti v predškolskom a ranom školnom veku nejakým spôsobom pociťujú, že sú „iné“, a vo veku okolo 13 rokov si lesbická a gejská mládež začne túto svoju inakosť spájať so sexualitou. V tomto kritickom období dospievania sa mnohé a mnohí dostávajú do izolácie, najmä v prostredí, ktoré odmieta ich inakosť, často aj v dôsledku nevedomosti a nedostatku informácií. Boja či hanbia sa otvorene priznať k svojej odlišnosti a dospelí z ich okolia často nevedia, ako s deťmi o tejto problematike hovoriť, z ktorého konca začať. Jedným z dôsledkov je, že mladým ľuďom v tomto veku chýbajú rolové vzory, napriek tomu, že vklad ľudí s odlišnou sexuálnou orientáciou (ako napr. Leornado da Vinci, Piotr Iljič Čajkovskij, Herman Melville, Marcel Proust, Viginia Woolf či Frida Kahlo) do dejín našej civilizácie je nezanedbateľný.

Knižka Láska je láska, ktorej titul pripomína starší hit Lucie Bílej, smeruje k narúšaniu predsudkov plynúcich z nevedomosti, a tým aj k prekonávaniu zbytočných bariér. Kniha zrozumiteľným a fundovaným spôsobom hovorí o tom, kto je lesba, gej či bisexuálka alebo bisexuál a s akými otázkami i problémami sa stretávajú v rôznych spoločenských prostrediach – medzi rovesníkmi, v rodine, v škole. Láska je láska je jedinečnou publikáciou určenou nielen mládeži, ale aj všetkým dospelým, ktorí môžu urobiť veľa pre to, aby sa naša spoločnosť, a teda aj škola, stali bezpečným miestom pre všetkých. Veď všetci ľudia majú právo milovať kohokoľvek, koho si vyberú, a žiť plnohodnotný a uspokojivý život v bezpečí.

Prečítajte si, ako urobiť zo školy bezpečné miesto aj pre LGBTI študentky a študentov.

Ako citovať tento článok:

red. Láska je láska aj v škole In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 04/02/2015. Získané 24/02/2020 - 11:44. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/laska-je-laska-aj-v-skole