Literárna revue s Andreou Bokníkovou

Literárna vedkyňa Andrea Bokníková rada približuje literárny výskum ako príbeh s nečakanými zápletkami. Čítanku Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia zostavila ako výber z tvorby 12 poetiek, predstavila aj ich životné osudy a doplnila pútavý obrazový materiál. Čitateľkám a čitateľom tak priniesla príbehy, v ktorých možno sledovať podobnosti, odlišnosti či nečakané literárne a životné zápletky. Kliknite SEM a vypočujte si viac v rozhlasovej relácii Literárna revue, v ktorej sa Adriana Bokníková rozprávala s Dadom Nagyom (od min. 15).

 

 

Ako citovať tento článok:

red. Literárna revue s Andreou Bokníkovou In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 02/11/2018. Získané 24/06/2024 - 05:04. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/literarna-revue-s-andreou-boknikovou