LiteraTour Nový Sad: Diskusia s Janou Juráňovou

Srdečne pozývame na diskusiu so spisovateľkou, prekladateľkou a spoluzakladateľkou ASPEKTU Janou Juráňovou. Diskusiu organizuje občianske združenie literarnyklub.sk so študentkami a študentmi slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade.

KEDY: pondelok 17. mája o 14.00
KDE: online https://meet.jit.si/LT_juranova

Diskusiu moderuje literárna kritička a pedagogička Marta Součková.

Viac o podujatí nájdete TU.

Jana Juráňová – spisovateľka, prekladateľka, redaktorka, rodová expertka. Pôsobila ako dramaturgička Divadla pre deti a mládež v Trnave, od roku 1990 bola členkou redakcie a zástupkyňou šéfredaktora v Slovenských pohľadoch a súčasne pracovala ako komentátorka Rádia Slobodná Európa. V tomto období sa podieľala na založení Slovenského centra PEN klubu a Nadácie Milana Šimečku. V roku 1992 s Janou Cvikovou a ďalšími založila feministickú vzdelávaciu a publikačnú organizáciu ASPEKT, v ktorej pôsobí dodnes. Do decembra 2018 pracovala aj v Divadelnom ústave ako redaktorka. V roku 2019 prezident SR Andrej Kiska udelil Jane Juráňovej štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra prvej triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a rozvoj literárnej činnosti.

Tituly z jej autorskej, prekladateľskej a edičnej činnosti nájdete TU.

Ako citovať tento článok:

red. LiteraTour Nový Sad: Diskusia s Janou Juráňovou In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 16/05/2021. Získané 21/10/2021 - 05:08. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/literatour-novy-sad-diskusia-s-janou-juranovou