Malé súkromno-verejné oslavné vyhlásenie

3. mája 1992, presne pred dvadsiatimi rokmi, som vstúpila na pôdu ľudskoprávneho LGBT aktivizmu. Ganymedes vtedy hostil konferenciu ILGA (Medzinárodnej asociácie lesieb a gejov). Spolu s Mariánom Vojtekom a Jirkom Hromadom z ČR som zapaľovala "ružový" trojuholník zo sviečok na Námestí slobody v Bratislave. Vtedy som nevedela, čo to pre mňa bude znamenať...

Marián Vojtek a Ivan Požgai, zakladatelia Ganymeda, sa svojej svadby nedožili a ja to v ich mene nevzdám! :)

Všetkým, s ktorými som sa po ceste stretla, ďakujem. Naozaj. Aj za zlé, lebo ma to niečo naučilo, ale najmä za dobré, lebo učiť sa dobré je príjemnejšie. Snáď to raz dáme... Držme si palce a klobúky, verím, že ideme z kopca - a že si pri tom už nebudeme tak nabíjať... ehm... ústa.

Česť našej teplej práci! :)

217

Foto: archív H. F.

Ako citovať tento článok:

red. Malé súkromno-verejné oslavné vyhlásenie In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 03/05/2012. Získané 23/07/2024 - 19:18. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/male-sukromno-verejne-oslavne-vyhlasenie