Máme MDŽ a máme sa na čo tešiť

Miesto karafiátu koniec patriarchátu

Medzinárodnému dňu žien dávame každoročne 8. marca nové významy: podujatiami, ktoré organizujeme, textami, ktoré zverejňujeme, otázkami, ktoré pri tejto príležitosti kladieme. O aktuálnych významoch MDŽ najviac prezradí tohtoročné dianie. Prinášame prehľad podujatí k MDŽ, na ktoré sa oplatí ísť pozrieť.

 

streda 8. 3.

 

Festival ženských práv na FiF UK: Žena, život, sloboda!

9.00

Filozofická fakulta UK, Bratislava, Gondova 2, G 236

 

***

Príďte osláviť pozvoľný príchod jari v duchu sviatku, ktorý občas býva považovaný za prežitok minulých dôb, jeho posolstvo je však stále aktuálne. Odkaz Medzinárodného dňa žien, ktorého tradícia siaha do počiatkov 20. storočia, je neodmysliteľne spojený so sociálnymi zápasmi proti rodovým nerovnostiam v spoločnosti. Tento odkaz možno vnímať ako súčasť širšieho intersekcionálneho boja za odstránenie všetkých foriem útlaku a diskriminácie v spoločnosti. Vychádzajúc z tohto rámca druhý ročník Festivalu ženských práv na Filozofickej fakulte UK nesie názov: „Žena, život, sloboda!“

 

Hlavnú časť podujatia budú tvoriť diskusie, súčasťou podujatia bude aj autorské čítanie literárnej tvorby, blok filmových premietaní, zbierka hygienických a menštruačných potrieb pre ľudí bez domova, ako aj záverečná afterparty.

***

Viac info: https://www.facebook.com/events/583619550323678

 

 

Kvírfeministická demonštrácia Dedlajn patriarchátu s afterkou

17.00

Námestie SNP, Bratislava

 

***

Vyjdime do ulíc a zaplňme ich hlasmi osôb, ktoré bežne nepočuť. Zoberme si späť MDŽ a oslávme ho v duchu kvírfeministickej, nie patriarchálnej tradície. Chceme rovnosť, nie prázdne gestá a karafiáty!

 

8. marca sa stretneme na Námestí SNP v Bratislave. Pripomenieme si, čo sme dosiahli a posilníme sa v bojoch, ktoré každodenne zvádzame v súkromnom aj verejnom živote. Žijeme v patriarchálnej a kapitalistickej spoločnosti, ktorá oceňuje zisk, podporuje súťaživosť a usiluje sa o nekonečný rast. Terčom vykorisťovania a útlaku sú najmä ženy, kvír ľudia, rómske ženy, ďalšie osoby na periférii spoločnosti, ľudia na globálnom Juhu a mimoľudský svet – vo svete cisrodového heterosexuálneho bieleho muža sa ocitajú na vedľajšej koľaji.

 

Tento systém by sa bez starostlivej, reprodukčnej, neplatenej alebo veľmi zle platenej práce úplne zrútil. Napriek tomu ju nedoceňuje. Starostlivosť sa musí dostať do centra spoločnosti. Má byť zdieľaná, viditeľná a dostupná. Pre osoby, ktoré ju vykonávajú v rámci svojej profesie alebo ako druhú neplatenú zmenu (starajú sa o deti, rodiny, komunity a celú spoločnosť), požadujme férové pracovné podmienky a dôstojné zaobchádzanie v súkromí. Zároveň sa pozerajme do budúcnosti a tvorme rovnostársku eko- a kvírfeministickú spoločnosť.

***

Viac info: https://www.facebook.com/events/906581423913910

 

 

MDŽ s iránskymi filmami

18.00 a 20.00

Kino Úsmev, Kasárenské nám. 1, Košice

 

***

Na Medzinárodný deň žien 8. marca 1979 sa v iránskom Teheráne konal pochod žien. Pochod bol pôvodne určený na oslavu Medzinárodného dňa žien, no zmenil sa na masívne protesty proti obmedzovaniu práv žien počas iránskej revolúcie, konkrétne proti zavedeniu povinného hidžábu. Protesty trvali šesť dní, od 8. marca do 14. marca 1979, zúčastnili sa ich tisíce žien.

 

Iránske protesty sú, žiaľ, opäť nebezpečne aktuálne; prinášame dva filmy z prehliadky IRÁN:CI.

 

18.00 Otcovský dom

20.00 Svätý pavúk

***

Viac info: https://kinousmev.sk/article-detail/63efa252bdc70c128487d3f4/?lang=sk_SK

 

 

O ženách, ich právach a postavení v spoločnosti (MDŽ inak)

17.30

ARTA, Kollárova 2, Piešťany

 

***

Aké je súčasné postavenie žien v spoločnosti? Musia stále o svoje práva bojovať? A o čom je vlastne svetový deň žien, u nás známy ako MDŽ? Aj to si povieme počas tohto podujatia, ktoré spojí filmové premietanie a diskusiu s Barborou Nemčekovou, absolventkou magisterského štúdia na Katedre audiovizuálnych štúdií na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Barbora rada analyzuje všetko vrátane filmov. Vo svojej diplomovej práci sa venovala teórii „male“ a „female gaze“ a vo svojich textoch sa orientuje na témy štruktúrnych nerovností a starostlivosti prizmou feminizmu. Pôsobila ako šéfredaktorka magazínu o filme Kinečko, v súčasnosti je redaktorkou časopisu Film.sk, redaktorkou filmovej sekcie kultúrneho mesačníka Kapitál a dramaturgičkou Kina inak A4. Diskusiu bude moderovať Katka Gregušová.

 

Na práva žien sa pozrieme aj prostredníctvom snímky Parlika, ktorej autorkou je Sahraa Karimi pôvodom z Afganistanu. Tá skúma postavenie žien počas transformácie Afganistanu z totalitnej talibanskej teokracie na demokratický štát.

***

Viac info: https://www.facebook.com/events/3518438878419896/

 

 

MDŽ 2023: Bez péče nejsou koláče

18.00

Dominikánské náměstí, Brno

 

***

Milá feministická komunito, zveme vás na protestní oslavu Mezinárodního dne žen, který se tento rok ponese pod heslem BEZ PÉČE NEJSOU KOLÁČE! Vemte sebou transparenty, svítící pásky, světýlka a symbolicky dejte najevo, že chápete, že bez reproduktivní práce není života. Protestním pochodem chceme vyjádřit podporu odborové organizaci ALICI, která se momentálně nachází v procesu vyjednávání kolektivní smlouvy zaměstnanců a zaměstnankyň Alzheimercentra.

 

Chceme zároveň upozornit na to, že práce profesionálních pečovatelek a pečovatelů, stejně jako pečujících osob v domácnostech, je podhodnocená, často vykonávána zcela zdarma a za špatných podmínek. To nezřídka vede ke zhoršenému psychickému stavu pečujících, například k syndromu vyhoření. Chceme posunout diskuzi o tématu, o kterém se sice mluví, ale výsledná opatření na úrovni zákonů jsou zcela nedostatečná.

Péči potřebujeme všichni, tak ji spravedlivě odměňujme.

***

Viac info: https://bit.ly/3EWeDif

 

 

MDŽ: Místo karafiátu konec patriarchátu

16.30

Staroměstské náměstí, Praha

 

***

Pojďme společně oslavit Mezinárodní den žen! Přijďte 8. března od 16.30 na Staroměstské náměstí připomenout si dosavadní úspěchy na cestě žen (osob socializovaných a/nebo společností čtených jako ženy) k rovnoprávnosti, i to, že ještě nejsme u cíle a že život v patriarchátu omezuje životy nás všech.

 

Práva žen studovat, chodit k volbám nebo zastávat veřejné funkce se nám dnes v ČR zdají samozřejmá. Je třeba si připomenout, že za tato práva se zasadilo několik obdivuhodných feministek před námi, které tak vyšlapaly cestu pro nás ostatní.

 

Dnes je na nás v těchto snahách pokračovat a připomenout si, že již získaná práva nejsou samozřejmostí a že je třeba prosazovat rovnost nejen formální (deklarovanou v zákonech), ale i rovnost faktickou v reálném životě. Je třeba si přiznat, že od dosažení reálné rovnosti jsme ještě pořádný kus daleko.

 

Patriarchát dopadá na lidi všech genderů. Konkrétně na ženy však dopadá ve specifické podobě. Ženy v ČR se stále potýkají s chudobou, sexuálním, domácím násilím a obtěžováním, omezováním reprodukčních práv, nerovným odměňováním a mnohými dalšími formami nerovnosti. Neustále se ukazuje, že ženy žijí ve světě, který nereflektuje jejich potřeby, zkušenosti a často ani autonomii a důstojnost. Ve světě, kde je zkušenostem a problémům žen obecně přikládána nižší důležitost a priorita.

 

Na ženy potýkající se s určitými dalšími společenskými znevýhodněními dopadají tyto genderované formy společenského útlaku o to závažněji a ve specifických formách. Ať už se jedná o socioekonomické postavení, barvu pleti, etnickou příslušnost, či o to, koho milujeme, nebo jak se identifikujeme. U příležitosti Mezinárodního dne žen vyjadřujeme solidaritu se ženami po celém světě, které vedou iniciativy proti násilí a zasazují se o řešení konfliktů.

Stojíme při ženách, které aktuálně čelí nerovnosti a násilí, ať už jde o násilí páchané v souvislosti s válkou na Ukrajině či omezování přístupu k bezpečným interrupcím v Polsku, Slovensku, USA nebo Chorvatsku. Stojíme při ženách v Afghánistánu, jímž je násilím zamezováno v přístupu ke vzdělání. Při ženách v Latinské Americe, jež jsou vražděny jen kvůli tomu, že jsou ženami. Stojíme v solidaritě s Iránskými ženami, které vedou protesty za svobodu, jakož i s přeživšími v Sýrii a Turecku po nedávném devastujícím zemětřesení.

Místo karafiátu na MDŽ, si radši přejeme konec patriarchátu. Pro ženy, i pro lidi všech ostatních genderů. Protože patriarchát v různé míře pokřivuje životy a životní šance nás všech.

***

Viac info: https://bit.ly/3YsDlO5

 

 

Musíme si promluvit o interrupcích (debata)

19.00

Komunitní centrum Zdena, Tusarova 41, Praha

 

***

Máme štěstí. Na rozdíl od jiných zemí, těch vzdálenějších i bezprostředně s námi sousedících, je v České republice interrupce legální. Znamená to ale, že je u nás skutečně dostupná pro všechny?

 

Slabiny zdánlivě fungujícího systému se většinou projeví v krizích. Když Polsko v roce 2020 zavedlo přísný protiinterrupční zákon, zjistili jsme, že ne každá nemocnice je ochotná provést interrupční zákrok osobám z EU. Když minulý rok vypukla válka v Ukrajině a miliony lidí začaly hledat bezpečné útočiště v ČR, ukázalo se, že tyto osoby zde mají právo k legální interrupci odepřeno zcela.

 

Český interrupční zákon pochází z roku 1986 a v mnoha ohledech je dnes již velice zastaralý. O potřebě jeho aktualizace se ve veřejném prostoru pár let už opatrně hovoří, ale zatím bez zjevných výsledků.

 

Chystají se nějaké změny interrupčního zákona? Jaké a kdy o nich uslyšíme? Respektují nemocnice výrok ministerstva zdravotnictví o závazku poskytovat interrupce všem osobám z Polska? Co můžeme udělat proto, aby byla interrupce dostupná skutečně pro všechny, bez ohledu na národnost zapsanou v pase či socioekonomické podmínky?

 

Chceme znát odpovědi a budeme se ptát, dokud je nezískáme!

 

Hostky:

Radka Dudova

Klára Kocmanová

JUDr. Barbora Steinlauf

Moderátorka: Eliška Koldová

 

Akce bude tlumočena do znakového jazyka, protože chceme, aby byla reprodukční práva dostupná všem.

***

Viac info: http://bit.ly/3L69zvH

 

štvrtok 9. marca

 

peneLopa

18.00

Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici, Skuteckého 14, Banská Bystrica

 

***

Uršuľa Kovalyk sa pri písaní hry inšpirovala gréckym mýtom o Penelope. Penelopa sa v gréckej mytológii považuje za prototyp vzornej manželky, dlhých dvadsať rokov vyčkávajúcej na príchod manžela Odysea z vojny. Počas neprítomnosti manžela sa o ňu zaujímala stovka nápadníkov, ktorých zakaždým odmietla. Tvrdila, že sa za jedného z nich vydá, keď dotká svojmu zosnulému svokrovi pohrebný rubáš. A ako je z mýtu známe, Penelopa cez deň tkala, večer párala. Prečo je potrebné zaoberať sa v súčasnosti mýtmi? Minulosť v nás rezonuje a starodávne príbehy existujú v našich životoch v inej forme a v intencii, ako ich poznáme. Čím a ako v nás dnes rezonuje Penelopa? Čo s ňou máme spoločné? Ako sa má žena, ktorá celý život na niečo čaká? Nie sme, z istého uhla pohľadu, všetky a všetci Penelopy? Na čo čakáme?

***

Viac info: http://bit.ly/3Jf3onB

 

 

TALKING WHALE feat. SNSĽP: O Súhlase

18.30

Pink Whale, Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu 1868rkm, Bratislava

 

***

Do parlamentu smeruje už druhá komplexná novela trestného zákona, ktorá je podľa jej predkladateľov posunom k modernej legislatíve európskeho typu. Na svoje si prídu ľudia páchajúci majetkovú trestnú činnosť, pre ktorých sa budú znižovať tresty.

 

Kto sa však opäť nedočkal, sú ľudia, ktorých trápi rodovo podmienené násilie, či ľudia, ktorým prekáža úroveň ochrany pred znásilnením. Trpko by sa dalo poznamenať, že na ich súhlas sa opäť nikto nepýtal.

 

Pozývame na úvodnú zo série ľudskoprávnych debatných večerov na lodi, ktoré pripravilo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva v spolupráci s Kultúrnym centrom Pink Whale. Prvá debata sa uskutoční 9. 3. o 18.30 a baviť sa budeme o tom, prečo sú karafiáty na MDŽ zbytočné, keď k nim nepridáme aj súhlas.

 

Moderuje:

Jakub Popík, SNSĽP

 

Hostky:

Barbora Burajová, právnička, Koordinačno-metodické centrum na prevenciu rodovo podmieneného násilia

Veronika Michelčíková, právnička, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Rada Mikšík, lektorka, InTYMYta

***

Viac info: https://www.facebook.com/events/747374696737031/?ref=newsfeed

 

 

MDŽ: Byť ženou a mať doma vojnu / stručné zdelenie a rozhovor

17.30

Diera do sveta, Námestie osloboditeľov 1, Liptovský Mikuláš

 

***

Vojna umocňuje feministické postoje.

Vojna zosilňuje symptómy patriarchátu.

Možno znejú tieto dve vety ako protiklady (?).

V skutočnosti je to akési preťahovanie lanom, ktoré transformuje nielen spoločnosť, ale i štátne doktríny. Kde sú v tom všetkom naše kamarátky, kolegyne, matky, sestry, dcéry, susedky, spolužiačky? Kde som v tom všetkom Ja ako žena?

 

Hostka: Iryna Zahladko, poetka pôvodom z Ukrajiny, ktorá sa v roku 2019 presťahovala do Prahy.

Iryna krátko porozpráva o živote ukrajinských žien od začiatku ruskej invázie. Následne jej rozprávanie doplnia o svoju skúsenosť Ukrajinky žijúce v Mikuláši. Debatu bude moderovať Janka Čavojská.

***

Viac info: https://www.facebook.com/events/3421751244819089/

 

 

Transrodovosť na stredných školách

17.00

Tabačka Kulturfabrik, Gorkého 2, Košice

 

***

Kolektív HYDRA zoskupuje mladé (nielen) queer a transrodové umelecké osobnosti z viacerých stredných škôl v Košiciach a v Galérii Tabačka si môžete pozrieť ich výstavu. HYDRA odkazuje na fluidnú, nekonkrétnu bytosť, zloženú z viacerých možných osobností a identít. Tvorba HYDRY je mnohotvárna, no v prípade výstavného projektu v Tabačke je spoločným menovateľom vyjadrenie protestu proti nesprávnemu zaobchádzaniu s LGBTQI+ mladými ľuďmi na domovskej škole. Tvorbu kolektívu na tejto výstave zastrešuje kurátorka, umelkyňa a aktivistka Pavlína Fichta Čierna, ktorá tiež dlhoročne pôsobí v pedagogickom procese. Pri príprave projektu úzko spolupracuje s mladým umelcom a organizátorom, ktorého identita bude odhalená až na derniére výstavy. Otvorenie výstavy sa uskutoční po diskusii o 19.00.

 

Diskusia, ktorá sprevádza výstavu, uchopí tému transrodového študentstva na slovenských stredných školách a pomenuje cesty k zlepšeniu podmienok ich akceptácie a vzájomného porozumenia. Role moderátorky sa ujala spisovateľka, poetka a filozofka Juliana Sokolová, ktorá zároveň pôsobí na Fakulte umení TUKE v Košiciach ako teoretička. Hostkami diskusie budú Nikoleta Kuglerová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorá spolupracovala pri tvorbe usmernenia pre školy ohľadom transrodových detí, a Lenka Martinčoková zo Združenia rodičov a priateľov LGBT+ ľudí. Zástupcom transrodových študentx bude Dominik Sidney Janovec, študent Fakulty umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

***

Viac info: https://tootoot.fm/sk/events/63f88d08e7ff300f8cd10bf3

 
 

MDŽ 2023: Stand-up Dua docentky

18.00

Co.Labs, Kounicova 22, Brno

 

***

Oslava Mezinárodního dne žen s Duem Docentky. Na programu stand-up na téma najdi pět rozdílů mezi univerzitou a Tinderem. A křest knihy Feministkou snadno a rychle.

***

Viac info: https://bit.ly/3F3IsgW

 

piatok 10. 3.

 

Tepláreň naživo: LGBTI+ ľudia ako terč dezinfo scény

18.00

Tepláreň, Zámocká 30, Bratislava

 

***

LGBTI+ ľudia patria na Slovensku medzi najčastejšie terče dezinfo scény. Slovenské sociálne siete sú zaplavené množstvom hoaxom, konšpiračných teórií a manipulatívnych správ o queer osobách. Ako je možné zabrániť šíreniu podobných lží? Kto a s akým zámerom zahlcuje mediálny priestor takýmito klamstvami? Ako dokážame vytvárať pravdivý obraz o LGBTI+ ľuďoch? Odpovede na tieto otázky bude hľadať moderátor Roman Samotný, ktorý v Teplárni privíta Martina Macka z iniciatív Inakosť a Ide nám o život, Miu Žurekovú, redaktorku denníka SME a hosťom bude aj europoslanec Vladimír Bilčík, ktorý sa venuje boju proti dezinformáciam a hybridným hrozbám.

 

Tepláreň naživo je sériou diskusii v Teplárni, ktoré chcú ukazovať rôzne aspekty života LGBTI+ ľudí a priblížiť otázky, ktoré rieši dúhová komunita na Slovensku. Diskusiu bude možné sledovať aj na FB Teplárne a Youtube kanáli Queer Slovakia.

***

Viac info: https://bit.ly/3YydjJu

 

 

Ako citovať tento článok:

red. Máme MDŽ a máme sa na čo tešiť In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 06/03/2023. Získané 13/06/2024 - 16:27. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/mame-mdz-mame-sa-na-co-tesit