MDŽ rimejk a nové knihy ASPEKTU

Slovensko-český ženský fond, ASPEKT a literarnyklub.sk pozývajú na MDŽ rimejk 2012

KEDY: 8. marca 2012 o 18.00 hod.

KDE: KC Dunaj, Nedbalova 3, Bratislava

O 18.00 Aspektáčky predstavia dva nové knižné tituly ASPEKTU: Politiky a političky. Aspekty politickej subjektivity žien (2011) a Terézia Vansová - Slovenka doma a i na cestách (2011). Neskôr sa bude čítať zo zaujímavých, nových, starších, dobrých, feministických, aspekťáckych aj neaspekťáckych kníh. Predstavíme napríklad knihu Gabriely Dudekovej a kol. Na ceste k modernej žene. Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku (VEDA 2011), prvú slovenskú učebnicu rodových štúdií Rodové štúdiá: Súčasné diskusie, problémy a perspektívy (UK 2011), ktorú pripravili Zuzana Kiczková a Mariana Szapuová, novú knihu Dereka Rebra Ženy píšu Poéziu, muži tiež (LIC 2011), publikáciu Karola Hollého Ženská emancipácia. Diskurz slovenského národného hnutia na prelome 19. a 20. storočia (Historický ústav SAV 2011), román nositeľky Nobelovej ceny za literatúru Herty Müller Dnes by som sa radšej nestretla (Artforum 2011) alebo drámu nositeľky Nobelovej ceny za literatúru Elfriede Jelinek Zimná cesta (Artforum 2011).

Ak sa chcete zapojiť, prineste si knihu, ktorú chcete predstaviť krátkym citátom. Odmenou za čítanie bude čerstvá Čítanka. O 20.00 zaznejú africké bubny v podaní skupiny JAMADAN a pripravia nás na (po)tvorivé dielne a stretnutia so ženami z feministických a ženských mimovládok.

157

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu zodpovedá výlučne Záujmové združenie žien ASPEKT. 189

Ako citovať tento článok:

red. MDŽ rimejk a nové knihy ASPEKTU In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 05/03/2012. Získané 17/07/2024 - 15:28. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/mdz-rimejk-nove-knihy-aspektu