Medzinárodná konferencia Obrazy žien menšiny IV.

Pozývame na medzinárodnú vedeckú konferenciu Nőképek kisebbségben IV. / Obrazy žien menšiny IV., ktorú každoročne organizuje občianske združenie Phoenix.

KEDY: piatok 11. a sobota 12. novembra 2016

KDE: Fórum inštitút pre výskum menšín, Parková 4, Šamorín

Na dvojdňovej konferencii sa bude hovoriť aj o literatúre z feministickej perspektívy, priestoroch žien v umení či súvislostiach medzi zobrazovaním „ženskosti“, „mužskosti“ a národa. Z rodového hľadiska sa bude diskutovať o spoločenských a divadelných rolách, médiách či vzťahu medzi regionalitou a globalitou.

V piatok 11. novembra konferenciu otvorí prednáška Jany Cvikovej „Niektoré problémy konceptualizácie rodu v myslení o literatúre“. S ďalšími odborníčkami z oblasti interpretácie, tvorby a vydávania literatúry Ingrid Puchalovou, Zsófiou Bárczi a Lillou Bolemant budú popoludní diskutovať o národnej identite a literatúre.

Súčasťou programu je výstava História maďarského feminizmu, ktorú predstaví jej zostavovateľka Rita Antoni.

Prečítajte si program konferencie v slovenčine a maďarčine.

Ako citovať tento článok:

red. Medzinárodná konferencia Obrazy žien menšiny IV. In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 07/11/2016. Získané 22/05/2024 - 02:00. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/medzinarodna-konferencia-obrazy-zien-mensiny-iv