Mesiac kníh a histórie žien

Marec na Slovensku poznáme najmä ako mesiac knihy, vo svete je však známy hlavne ako mesiac histórie žien. Vznikol z týždňa histórie žien, ktorý v roku 1978 iniciovala Vzdelávacia rada v Sonome (Kalifornia, USA) ako týždeň venovaný málo známym udalostiam a ženským osobnostiam americkej histórie. Týždeň histórie žien bol odpoveďou na takmer úplnú absenciu informácií o úlohe a postavení žien v histórii a o dejinách ženského hnutia v učebných osnovách základných a stredných škôl. Ústredným bodom týždňa histórie žien sa stal 8. marec – Medzinárodný deň žien.

Vzdelávacie aktivity, ktoré sa konali v tomto týždni, sa stretli s veľkou odozvou a o pár rokov sa týždeň histórie žien organizoval na viacerých školách v rôznych štátoch USA za podpory ministerstiev vzdelávania a ďalších inštitúcií. Rôzne organizácie sponzorovali literárne súťaže a tematické programy. Na základe dlhoročnej popularity týždňa vyhlásil Kongres USA v roku 1987 celý mesiac marec za mesiac histórie žien, v priebehu ktorého sa pripomína história zápasu o ženské práva a emancipáciu a vklad žien do dejín našej kultúry a civilizácie. Od deväťdesiatych rokov 20. storočia sa mesiac histórie žien začal pripomínať aj v iných krajinách sveta.

Mesiac kníh a histórie žien = mesiac Knižnej edície ASPEKT

Histórie žien aj knihy sú nám veľmi blízke, aj preto už 20 rokov vychádza Knižná edícia ASPEKT, ktorá sprístupňuje témy dotýkajúce sa najmä rodových vzťahov a života žien. Sprostredkúva príbehy žien z histórie i súčasnosti, zaznamenáva diela autoriek zo Slovenska i zahraničia, sprítomňuje rôzne spôsoby utvárania feminizmov na Slovensku i za jeho hranicami a prináša analytické nástroje pre skúmanie histórie žien naprieč disciplínami, ako aj pre skúmanie disciplín prostredníctvom skúseností a myslenia žien.

V rámci nepretržitých osláv 20. výročia aspektovskej knižnej edície sme si pre vás pripravili marcové čítanie a do konca mesiaca budeme pravidelne prinášať úryvky z rôznych titulov. Dočítania a dopočutia!
 

Ako citovať tento článok:

red. Mesiac kníh a histórie žien In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 13/03/2017. Získané 08/05/2021 - 01:13. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/mesiac-knih-historie-zien