Modré salóny s feministickým aspektom v SND

V uplynulom roku sme literatúre zabúdaných autoriek venovali sériu podujatí pod názvom Modrý salón s feministickým aspektom. Feministická organizácia ASPEKT ich usporadúvala v spolupráci s Činohrou Slovenského národného divadla. Spoločne s herečkami a hercami SND (Martin Huba, Ján Gallovič, Dušan Jamrich, Anna Javorková, Dominika Kavaschová, František Kovár, Anna Maľová, Božidara Turzonovová, Emília Vášáryová) a odborníčkami z oblasti literatúry a divadla (Zsófia Bárczi, Andrea Bokníková, Liliana Bolemant, Etela Farkašová, Eva Kenderessy, Marcela Mikulová, Iveta Škripková) sme do salónu priniesli: eseje Virginie Woolf Vlastná izba a Tri guiney, tvorbu Hany Gregorovej a Terézie Vansovej, preklady troch kníh nemecky píšucej spisovateľky rumunsko-maďarsko-rómskeho pôvodu Aglaje Veteranyi, poetky bez kníh z pripravovanej antológie Andrey Bokníkovej a autorky zo Slovenska píšuce po maďarsky. „Živou“ dramaturgickou výnimkou bola nemecky píšuca autorka slovenského pôvodu Irena Brežná. Koncepčne pripravovali Jana Cviková a Jana Juráňová.

Program celej série:

Modrý salón s feministickým aspektom v SND

Modrý salón SND s Irenou Brežnou

Modrý salón o poetkách bez kníh

V Modrom salóne tentoraz o autorkách zo Slovenska píšucich po maďarsky

Súvisiace odkazy: 
Ako citovať tento článok:

red. Modré salóny s feministickým aspektom v SND In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 04/02/2016. Získané 15/05/2020 - 12:07. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/modre-salony-s-feministickym-aspektom-v-snd