Modrý salón o poetkách bez kníh

ASPEKT pozýva na novembrový Modrý salón s feministickým aspektom v Slovenskom národnom divadle s názvom „Ako vták ustatý hlas môj na dno padá...“ Poetky bez kníh: o pripravovanej antológii slovenskej poézie 20. storočia.

KEDY: štvrtok 5. novembra, 19.30
KDE: Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, Bratislava

Citovaný verš z básne známej prekladateľky a publicistky Zory Jesenskej napovedá, že mnohé poetky písali akoby na rube dobového záujmu aj literárnohistoricky odobrenej slovenskej literatúry 20. storočia. Niektorým z nich doteraz samostatná zbierka poézie nevyšla (Ľ. Groeblová, Š. Buganová, Z. Jesenská), iné boli najmä z politických dôvodov vymazané z literárnej histórie (B. Dunajská, S. Manicová), kým básne ďalších vyšli knižne až po veľmi dlhom čase od svojho vzniku (V. Szathmáry-Vlčková, V. Markovičová-Záturecká).

Literárna vedkyňa Andrea Bokníková sa už vyše dvoch desaťročí intenzívne zaoberá mapovaním týchto bielych miest na mape slovenskej poézie. V Modrom salóne predstaví pripravovanú antológiu z diela poetiek, ktoré spája podobný literárny osud – napokon sa odmlčali.

Hostka: Andrea Bokníková
Ukážky čítajú: Zuzana Kocúriková, Dušan Jamrich
Autorky konceptu: Jana Cviková a Jana Juráňová
Moderuje: Jana Cviková

Vstup: 3 €
Rodinná zľava (rodič a dieťa): 2,55 € (osoba)
ZŤP: 1,5 €

 

 

 

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci dotácie na podporu rodovej rovnosti zameranej na dosiahnutie rodovej rovnosti a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo rodu

 

 

 

 

 

 

Ako citovať tento článok:

red. Modrý salón o poetkách bez kníh In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 19/10/2015. Získané 12/07/2024 - 00:18. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/modry-salon-o-poetkach-bez-knih