Mojich 7 životov v Londýne

Knihu Mojich 7 životov. Agneša Kalinová v rozhovore s Janou Juráňovou predstavili 13. júla na slovenskej ambasáde v Londýne. Pozrite sa, ako to tam vyzeralo :)

233

Ako citovať tento článok:

red. Mojich 7 životov v Londýne In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 16/07/2012. Získané 25/07/2020 - 20:31. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/mojich-7-zivotov-v-londyne