Monografická výstava Denisy Lehockej

Slovenská národná galéria

pozýva na monografickú výstavu Denisy Lehockej.

KEDY: 10. február - 3. jún 2012

KDE: Esterházyho palác, Bratislava

Kurátorky výstavy: Monika Mitášová, Alexandra Kusá

SNG o výstave: Inštalácia, ktorú Denisa Lehocká vytvorila pri príležitosti tejto výstavy v SNG, je situovaná na jednom poschodí Esterházyho paláca. Samotný projekt je koncipovaný ako väčšina prác autorky – priestorová koláž spojená s prehodnocovaním priestoru / architektúry. Je to komplexná inštalácia vytvorená z autorkiných kresieb, malieb, objektov, ale aj z rysovacích pomôcok, galerijných inštalačných komponentov, vybraných zbierkových predmetov Slovenskej národnej galérie, ako napríklad stôl navrhnutý architektom Dušanom Samuelom Jurkovičom alebo sedadlá od architekta Jaroslava Nemca, ktorý je v spolupráci s architektom Vladimírom Dedečkom autorom interiérov SNG – všetky tieto a ďalšie prvky tvoria jeden celok s nájdenými prírodninami.
Pre Denisu Lehockú je charakteristická voľná tvorba v priestore, nie je to však parafráza či metafora vzťahov okolitého sveta ani autobiografická spoveď, je to ich vizuálna transformácia. Hoci všetky jej diela majú silný autobiografický základ, smerujú k obecnejšej výpovedi.

Viac informácií nájdete na www.sng.sk.

Choďte a presvedčte sa, naozaj tam je - leží, visí, bodkuje, kvapká, bieli, spriehľadňuje :)

Ako citovať tento článok:

red. Monografická výstava Denisy Lehockej In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 08/02/2012. Získané 22/02/2024 - 20:56. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/monograficka-vystava-denisy-lehockej