Načúvať zvukom vesmíru

ASPEKT vyberá

Vyberáme z recenzie knihy Barbory Hrínovej Jednorožce, ktorú Peter F. Rius Jílek napísal pre kultúrny mesačník Kapitál.

***

Dôsledkom prejavov rodu a sexuality, vybočujúcich z konformnej zóny majority, je dysfória, teda úzkostný až depresívny stav, v ktorom sa krehké formovanie vlastnej identity dostáva do kontrastu s oficiálnym hodnotovým nastavením. Hrínová, naopak, túto problematiku nedramatizuje, síce čiastočne a nepriamo naznačuje jej ideologické kontúry, aby vzápätí vyzdvihla, že za akýmikoľvek vonkajšími odlišnosťami sa skrýva konkrétne indivíduum. Zbierka sa preto dá charakterizovať ako generačná výpoveď o osamelosti, delikátnej nadčasovej skúsenosti, vyplývajúcej zo samotného existovania. Dôkazom toho je motivická pestrosť poviedok a pohlavná orientácia v nich zohráva vedľajšiu rolu, je iba penou dní. Príbeh o mladom gejskom páre v utajení, exkurz do dedinskej interpretácie staromládenectva striedajú heteroúlety dievčiny na študijnom pobyte v Gruzínsku alebo rozprávanie diabetičky o pute k psovi.

(...)
Autorkine prózy sú brilantným umeleckým rozborom doby, v ktorej sa vskutku „fádni ľudia“ (s. 57) nezámerne konfrontujú s veľkým svetom, lebo ten na nich mieri ukazovákom, na ich biologickú odchýlku, a pritom chcú iba zapadnúť, nebyť špeciálni, ale akceptovaní, pochopení a milovaní. Hrínová energicky stiera hranicu vylúčenia, empaticky vyzýva k prehodnoteniu nezmyselných predsudkov voči rôznym podobám prirodzenosti a nabáda „načúvať zvukom vesmíru“ (s. 146).

***

Celú recenziu si môžete prečítať online a Kapitál 5/2021, ktorý je venovaný všetkým rodinám, nájdete tu.

Knihu Jednorožce Barbory Hrínovej si môžete objednať v papierovej aj elektronickej podobe.

 

Ako citovať tento článok:

red. Načúvať zvukom vesmíru In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 25/05/2021. Získané 10/07/2024 - 17:55. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/nacuvat-zvukom-vesmiru