Národné lesnícke centrum diskriminačne prepustilo špičkovú pracovníčku

V piatok 17. marca 2017 Okresný súd vo Zvolene vyhlásil dlho očakávané rozhodnutie v prípade Viery Petrášovej, docentky a súdnej znalkyne v odbore lesníctva, ktorá sa od roku 2009 súdi so svojím bývalým zamestnávateľom, štátnou príspevkovou organizáciou Národné lesnícke centrum (NLC). Súd rozhodol, že výpoveď NLC z roku 2009 je neplatná, okrem iného aj z dôvodu diskriminácie. Vieru Petrášovú v konaní zastupuje združenie Občan, demokracia a zodpovednosť.

Samotná docentka Petrášová na margo rozhodnutia v prípade uvádza: „Je pre mňa dôležité, že súd sa po toľkých rokoch konečne začal zaoberať tým, o čo som sa od začiatku súdila – teda diskrimináciou. Stálo ma to nemálo síl a zažila som mnoho stresových situácií, ale verím, že naša snaha nevyjde navnivoč a pomôže iným v podobných situáciách domôcť sa spravodlivosti.“
Právnička z organizácie Občan, demokracia a zodpovednosť Janka Debrecéniová, ktorá v konaní Vieru Petrášovú od začiatku zastupuje, dopĺňa:

„Rozsudok Okresného súdu vo Zvolene vnímame ako rozhodnutie, ktoré citlivo a presvedčivo reflektuje mnohé podoby diskriminačného zaobchádzania, ktoré ženy na Slovensku dennodenne zažívajú u mnohých typov zamestnávateľov vrátane verejných inštitúcií. Hoci prípad pani Petrášovej ani zďaleka nie je na konci, veríme, že rozsudok zvolenského súdu bude jedným zo signálov, že diskriminačné konanie sa zamestnávateľom nemusí vyplácať a štát si s ním vie poradiť.“
Rozsudok zvolenského okresného súdu ešte nie je právoplatný a NLC sa voči nemu môže odvolať. Po právoplatnosti bude súd rozhodovať o ďalších nárokoch, ktoré si žalobkyňa Viera Petrášová v konaní uplatnila, konkrétne o náhrade mzdy a náhrade nemajetkovej ujmy.

Celý článok si môžete prečítať na: www.odz.sk
 

Ako citovať tento článok:

red. Národné lesnícke centrum diskriminačne prepustilo špičkovú pracovníčku In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 20/03/2017. Získané 13/04/2024 - 16:28. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/narodne-lesnicke-centrum-diskriminacne-prepustilo-spickovu-pracovnicku