Naše budúce – tmavé celebrity?

Reklamný trik spotov, v ktorých mediálne známe osoby hovoria, že Rómovia by mali „začať makať", zapôsobil. Popri našich zbedačených cestách vykonávajú výkopové práce najmä počernejší občania, takže o tom „makaní" by sa dalo všeličo hovoriť. Lenže kto nie je v médiách, neexistuje, a v médiách sa oveľa častejšie vyskytujú zúfalé zábery z rómskych osád. Pravdou je aj to, že nie všetky Rómky a Rómovia sú bežne rozoznateľní od Talianov, Španielov a iných trochu „exotickejšie" pôsobiacich ľudí, takže o tých, čo skutočne „makajú", vieme máločo. V každom prípade je jasné, že ten spot vedome pracuje s rasizmom, aby pritiahol pozornosť. Reklamné agentúry práve pre takéto triky zamestnávajú a dobre platia ľudí, ktorí študovali za naše dane, aby nám čo najlepšie prešli cez rozum. Títo experti sú, predpokladám, zväčša bieli.

Medzičasom vyšlo najavo, že Rómovia by „mali makať na svojom talente". Kampaň ponúka možnosť zveľaďovať najmä umelecké a športové talenty. Prečo nie, snáď raz podporia aj malú matematičku, polyglota, počítačovú expertku. Veď skôr než tento projekt rozbehli, iste si všetko premysleli, za čo im treba vzdať hold a držať palce, rovnako ako ich zverencom a zverenkyniam. Dúfajme, že kvôli lepšiemu finančnému zabezpečeniu nestratia tieto deti vzťah k rodičom a že v puberte - v období vzdoru proti autoritám - nepoužijú svoju finančnú výhodu ako argument proti svojej rodine. A dúfajme tiež, že podobná pomoc nikoho osobnostne neponíži a nikoho k ničomu nepatrične nezaviaže.

Predstavujem si chlapca alebo dievča z chudobného prostredia. Chce sa stať slávnou hudobníčkou, maliarom, modelkou. Aby mohlo dostať štipendium, musí mať okrem talentu aj rómsky pôvod. Ich rovesníci, ktorí sa vyučia za kaderníčky a murárov si niekedy nevedia ani po skončení školy nájsť prácu, a to z dôvodu rasizmu okolia. Že by to o umeleckom svete neplatilo? Ak nie, potom ostáva už len dúfať, že si tie decká neosvoja postoje celebrít skôr, než to bude naozaj nevyhnutné. Že nebudú počúvať reči hercov, moderátoriek a iných scelebritovaných ľudkov, o tom, ako sa v škole neučili, ako sa flákali a pili a aj tak sa stali slávnymi. Ak by si talentované rómske deti vzali k srdcu takéto postoje, ľahko by sa mohlo stať, že o nich čoskoro majoritná spoločnosť vyhlási: nebude zo psa slanina, Rómovia sú od prírody leniví, nič z nich nebude...

Tak teda dúfajme, že ľudia, ktorí koncept projektu robili, všetko toto vopred premysleli a v praxi to aj strážia.

Pôvodne vyšlo v denníku SME 1. apríla 2011.

Súvisiace odkazy: 
Ako citovať tento článok:

red. Naše budúce – tmavé celebrity? In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 28/07/2011. Získané 16/07/2024 - 22:27. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/nase-buduce-tmave-celebrity