Návrh zákona o obmedzovaní ľudských práv žien neprešiel

Ďalší návrh zákona, ktorý chcel obmedziť prístup žien k bezpečnej a legálnej interrupcii, NEPREŠIEL! Veľmi sa tešíme a ďakujeme organizácii Možnosť voľby, iniciatíve Povstanie pokračuje, Vám všetkým, poslancom a poslankyniam, ktoré sa postavili za nás všetky, a mnohým ďalším organizáciám, iniciatívam a osobám za ich kontinuálnu a zväčša neviditeľnú prácu.
Má zmysel nebyť ticho!

 

Grafika: Možnosť voľby

Ako citovať tento článok:

red. Návrh zákona o obmedzovaní ľudských práv žien neprešiel In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 05/12/2019. Získané 17/07/2024 - 14:24. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/navrh-zakona-o-obmedzovani-ludskych-prav-zien-nepresiel