Nazrite do dvoch prezentácií Potopených duší

 

Čítanku Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia sme 15. novembra 2017 prezentovali na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a 22. novembra 2017 v Univerzitnej knižnici. V oboch prípadoch nás potešilo množstvo ľudí i veľký záujem a priaznivé prijatie knihy. Nadýchli sme sa s úľavou i radosťou spolu so zostavovateľkou Andreou Bokníkovou aj za všetkých 12 autoriek publikovaných v knihe.

 

15. november na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského:

1450Andrea Bokníková spolu s Janou Cvikovou, ktorá zastupovala ASPEKT, a s Martinom Slobodníkom, prodekanom FiF UK, ktorý podujatie moderoval. Jana Cviková predstavila novú knihu v kontexte Knižnej edície ASPEKT a radu Čítanka. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Knihu predstavila Andrea Bokníková.

1560

 

1452Na prezentáciu prišla aj pani Ľubica Droppová - dedička po Viere Markovičovej-Zátureckej, ktorá sa poďakovala za to, že sa vďaka knihe poetky vynorili z literárnohistorického aj čitateľského zabudnutia.

 

 

 

 

 

 

 

 

M1453edzi prítomnými sedeli aj literárny vedec Fedor Matejov, poetka Dana Podracká a básnik, prekladateľ a literárny vedec Ján Zambor.

 

 

 

 

 

 

 

 

1454Záujem bol veľký...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. november v Univerzitnej knižnici:

1443 Jana Cviková poďakovala riaditeľke Univerzitnej knižnice Silvii Stasselovej za otvorenie podujatia.

 

 

 

 

 

 

 

 

1444Knihu predstavili zostavovateľka knihy, literárna vedkyňa Andrea Bokníková a literárny vedec, posudzovateľ Ján Gavura. Andrea Bokníková dala publiku možnosť nahliadnuť do zložitého a dlhodobého procesu literárnohistorického výskumu a prípravy „Potopených duší". Ján Gavura priblížil literárnohistorický kontext publikácie aj vlastné čitateľské zážitky z básní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1445Herečky Divadla ASTORKA ´90 Rebeka Poláková a Zuzana Porubjaková čítali ukážky z tvorby 12 zabudnutých poetiek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1446Herečka Zuzana Porubjaková čítala úryvok z článku Šáry Buganovej O ženskej otázke".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1447Andrea Bokníková poďakovala všetkým, čo sa na knihe podieľali. A bolo ich veru nemálo...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1448Záujem bol veľký...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Hana Fábry

 

1449

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Súvisiace odkazy: 
Ako citovať tento článok:

red. Nazrite do dvoch prezentácií Potopených duší In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 24/11/2017. Získané 27/05/2024 - 07:46. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/nazrite-do-dvoch-prezentacii-potopenych-dusi