Nebudeme ticho: reproorganizačná kuchárka 2020

V utorok 7. júla sa začne júlová schôdza Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorú sú predložené štyri legislatívne návrhy s cieľom obmedziť prístup k legálnej a bezpečnej interrupcii. V utorok 7. júla sa preto bude konať viacero podujatí za rešpektovanie sexuálnych a reprodukčných práv Nebudeme ticho! V Bratislave o 17.30 na Námestí SNP sa začne pochod, v Liptovskom Mikuláši sa o 18.00 uskutoční stretnutie v Diere do sveta, v Prahe o 17.30 sa bude konať protest pred slovenskou ambasádou, pridávajú sa Košice. 

Viacero z vás sa pýtalo, či sa podobné zhromaždenia budú konať aj v iných mestách. Rovnako ako vy, aj my to považujeme za potrebné a organizovanie sa a vzájomnú pomoc či podporu vnímame ako veľký prínos. Vytvárajme svojpomocne hnutie zdola, lebo to je šanca, aby naše hlasy a potreby boli súčasťou rozhodovania a zmien.

Preto tým, čo sa chcú verejne postaviť za rešpektovanie sexuálnych a reprodukčných práv a zorganizovať pochod alebo inú akciu vo svojom okolí, ponúkame podporu. Vytvorili sme stručný manuál, ktorý vám pomôže pri nahlasovaní podujatia na úradoch a prináša tipy, ktoré vyplývajú z našich organizačných skúseností. Tiež vám poskytneme grafiku Nebudeme ticho!, budeme zdieľať podujatia na našich stránkach a sociálnych sieťach, pošleme prechádzajúce prejavy a ďalšie materiály na inšpiráciu. V neposlednom rade vám rady pomôžeme s čímkoľvek, čo bude v našich silách. Nebuďme ticho a organizujme sa!

 

Čo potrebujete na zvolanie verejného zhromaždenia a pochodu

 

Legálne povinnosti

Myslite na to, že verejné zhromaždenie je vaše právo. Nepotrebujete si pýtať povolenie, máte len oznamovaciu povinnosť.

Mestu, obci alebo mestskej časti, ktorej pozemok patrí, treba písomne oznámiť, že sa bude konať verejné zhromaždenie alebo pochod.

Každá obec alebo mestská časť by na svojich stránkach mala mať formulár „Oznámenie o zvolaní verejného zhromaždenia“ aj s informáciou, komu a ako ho treba doručiť. V mnohých mestách je možné aj elektronické doručenie. Ak stránka vášho mesta alebo obce formulár nemá, použite formulár inej obce (napríklad TU).

Oznámenie treba odovzdať aspoň 5 dní pred konaním akcie.

Zvolávateľkou alebo zvolávateľom verejného zhromaždenia môže byť ktorýkoľvek plnoletý človek so slovenským občianstvom, právnická osoba alebo skupina osôb so sídlom, podnikom alebo organizačnou zložkou v SR. V tlačive sa uvádza aj ďalšia osoba alebo osoby oprávnené konať v mene zvolávateľa alebo zvolávateľky.

V prípade statického zhromaždenia aj pochodu je právny dôvod ho nepovoliť len vtedy, ak sa na rovnakom mieste v tom istom čase už koná iná oznámená akcia, alebo ak by podujatie neprimerane obmedzilo dopravu.

V oznámení sa uvádza aj počet usporiadateliek a usporiadateľov, čo sú ľudia dohliadajúci na priebeh zhromaždenia. Odporúčame 1 osobu na 50 až 100 odhadovaných účastníkov a účastníčok. Na zhromaždení musia mať viditeľné označenie, napríklad ružovú/oranžovú/žltú pásku na ramene.

Oznamovateľ, oznamovateľka alebo osoba splnomocnená konať v ich mene má povinnosť oficiálne začať a na koniec aj rozpustiť zhromaždenie. Súčasne je kontaktnou osobou pre miestny úrad.

 

Praktické záležitosti

Vyberte si frekventované námestie v centre a nebojte sa urobiť pochod.

Vytvoriť udalosť na fejsbúku môže hocikto.

V prípade hromadných podujatí platí povinnosť nosiť rúška, aj keď sa podujatie koná vonku. Na podujatí nesmie byť viac ako 500 ľudí.  

O aktuálnych opatreniach, ktoré súvisia s pandémiou, vás budeme priebežne informovať. Všetko potrebné nájdete aj na stránke Úradu verejného zdravotníctva.

 

S čím môžeme pomôcť

Poskytneme vám grafiku, len nám napíšte správu na fejsbúku.

Budeme zdieľať udalosti na našich sociálnych sieťach.

Ak budete mať záujem, pošleme vám krátky príhovor, ktorý sa môže čítať súčasne vo viacerých mestách.

 

Informačné materiály

Príhovory z pochodu Nebudeme ticho! 2018

Infografika: Čo sú sexuálne a reprodukčné práva?

Infografika: Situácia v Poľsku

O sexuálnych a reprodukčných právach žien

Reštriktívny interrupčný zákon pomáha udržiavať útlak žien

Catholics for Choice – Katolíci za možnosť voľby

Dystopia: Život v dobe post-interrupčnej

Ochrana sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv žien v kontexte ľudskoprávnych štandardov

Prístup k antikoncepcii: Sociálno-ekonomické prínosy a úloha pri dosahovaní rodovej rovnosti

Je nevyhnutné, aby európske vlády zabezpečili počas pandémie COVID-19 bezpečný a včasný prístup k interrupcii

 

Ako citovať tento článok:

red. Nebudeme ticho: reproorganizačná kuchárka 2020 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 30/06/2020. Získané 24/06/2024 - 05:36. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/nebudeme-ticho-reproorganizacna-kucharka-2020