Ne/Politika MDŽ

Už takmer tradične sa okolo 8. marca napĺňajú kultúrne domy a estrádne sály politikmi, ktorí sa prihovárajú ženám. Každoročne sa usilujú získať si ich priazeň a presvedčiť ich, ako si ich vážia, poznajú ich problémy a robia všetko pre to, aby ich vyriešili. Červenými ružami zakrývajú reálne problémy, ktorým rôzne skupiny žien v spoločnosti čelia.

V tomto roku sa Medzinárodný deň žien využíva v prezidentskej kampani, pred dvoma rokmi bola situácia takmer navlas rovnaká, akurát voľby boli parlamentné. Prečítajte si úryvok z analýzy predvolebných MDŽ stretnutí, ktorá je súčasťou publikácie Politika vylúčenia a emócií. Aspekty predvolebnej kampane 2012.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že predseda strany plní túžby prítomných žien, a teda že práve ony majú na stretnutí privilegované postavenie, no už prvý pokus o vtip ich umiestňuje do spodnej časti mocenského rebríčka. Pretože je to práve Robert Fico, kto pozná ich túžby, môže ich verejne odhaliť a má moc ich aj plniť... od začiatku stretnutia vytvára obraz maskulínneho politika – politika zodpovedajúceho určitej predstave mužskosti, ktorú David D. Gilmore nazval muž-oplodňujúci-ochranca-živiteľ.“ Zuzana Maďarová: Sex, vtipy a pop rock

PS: Ďakujeme za pravidelnú reklamu na knihu :)

Ako citovať tento článok:

red. Ne/Politika MDŽ In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 07/03/2014. Získané 22/02/2024 - 21:42. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/nepolitika-mdz