Nevybavená záležitosť v KC Dunaj

Literárna vedkyňa a prekladateľka Renáta Deáková predstaví novú knihu Jany Juráňovej Nevybavená záležitosť.

Úryvok z knihy prečíta herečka Judita Hansman a o knihe porozpráva autorka Jana Juráňová.

KEDY: streda 23. apríla, 18.00
KDE: KC Dunaj, Nedbalova 3, Bratislava

Prozaička, dramatička, autorka kníh pre deti a trojnásobná finalistka Ceny Anasoft litera pripravila na základe rozhovoru s Agnešou Kalinovou spomienkovú knihu Mojich 7 životov, ocenenú Cenou E. E. Kischa. Z tohto rozhovoru si odniesla viacero načatých príbehov. Jeden z nich sa stal inšpiráciou pre prózu Nevybavená záležitosť. Autorka prináša svoj príbeh mladej ženy na starom portréte, cez ktorý sa ponára do životov iných, aby do nich vtiahla aj nás. V útržkoch minulosti sa tu zrkadlí súčasnosť a vice versa. Nevybavená záležitosť sa dostala do tohtoročnej finálovej desiatky Ceny J. Johanidesa.

 

  

 

Projekt Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít bol podporený sumou 80928 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.

 

Ako citovať tento článok:

red. Nevybavená záležitosť v KC Dunaj In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 01/04/2014. Získané 30/07/2021 - 12:01. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/nevybavena-zalezitost-v-kc-dunaj