Nielen k Veľkej noci

„Z tých rôznych ´hudobných´ motívov evanjelií zostaneme dnes len pri jednom: úloha žien pri vzkriesení. Naša ´mužská´ cirkev by si mala viac všímať túto úlohu. V našich kostoloch je samozrejme veľa žien, ba viac ako mužov. Ale muži rozhodujú o všetkom dôležitom."

Citát z homílie Karola Moravčíka, farára v Devínskej Novej Vsi, na Veľkonočný pondelok

Ako citovať tento článok:

red. Nielen k Veľkej noci In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 18/04/2012. Získané 17/07/2024 - 15:01. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/nielen-k-velkej-noci