Nikam nepatrím...

Recenzia na knižnú novinku Barbory Hrínovej Jednorožce
Hrínovej osem poviedok možno čítať jednotlivo, no spoločne získavajú vďaka opakujúcim sa motívom nový významový rozmer – hlboký vnútorný nepokoj tlmený iróniou i sebairóniou, náznakovosťou.
Píše o trendy témach, akými sú rôzne formy sexuálnej orientácie (heterosexuálne, bisexuálne, homosexuálne i asexuálne postavy),  expatstvo, no nepíše o nich prvoplánovo. Hrdinovia jej próz zväčša nie sú jednorozmerne definovaní svojou erotickou preferenciou. Je to síce jedno zo životných určení, ale nie je určujúce. Podobne spomínané expatstvo tu nie je vyšliapanou cestičkou k hľadaniu identity či znovuobjavovaniu patriotizmu. Dej všetkých poviedok je úzko spätý s rozvíjaním vzťahov, zvyčajne medziľudských – výnimku predstavuje text Sladká, kde ústrednú líniu tvorí vzťah protagonistky a šteniatka. Bez ohľadu na to, či hľadá partnera ženská alebo mužská postava, zvyčajne sa tieto pokusy končia rozčarovaním. Celkovo však tieto vzťahy pôsobia nie ako cieľ sujetu, ale ako prostriedok či zámienka pre introspekciu, sondu do duše hlavných postáv. Interakcia s partnermi slúži na postupné odhaľovanie psychiky, charakteru i postojov hlavného hrdinu."
 
ASPEKT vyberá recenziu Tamary Janecovej na knihu Barbory Hrínovej Jednorožce. Článok, ktorý vyšiel v mesačníku Knižná revue č.10/2020, čítajte TU.
 
Debutovú knihu Barbory Hrínovej Jednorožce si môžete objednať TU.
 
Kúpou každej aspektovskej knihy podporujete vydávanie ďalších dobrých titulov. Ďakujeme.
 
 
Ako citovať tento článok:

red. Nikam nepatrím... In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 12/11/2020. Získané 02/10/2022 - 22:08. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/nikam-nepatrim