Ňjúvinky v roku 2016

Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2016

V roku 2016 sme vás pravidelne informovali o najaktuálnejších aj najnadčasovejších textoch na www.aspekt.sk a ruzovyamodrysvet.sk prostredníctvom bulletinov ASPEKTovské ňjúvinky a ňjúvinky ruzovyamodrysvet.sk.
 
Ňjúvinky v roku 2016:
- rozoslali sme 11 informačných bulletinov ASPEKTovské ňjúvinky na 600 mailových adries;
- rozoslali sme 1 informačný bulletin ňjúvinky ruzovyamodrysvet.sk na takmer 2000 adries;
 
Všetky vydania informačných bulletinov nájdete v archíve ASPEKTovských ňjúviniek a archíve ňjúviniek ruzovyamodrysvet.sk.
V roku 2016 na našej stránke pribudlo 163 článkov. Orientovali sa predovšetkým na základné témy rodovej rovnosti, na problematiku rodových stereotypov, štruktúrnych nerovností medzi ženami a mužmi, na význam histórie feministického hnutia a vývoja nadobúdania a dodržiavania občianskych, politických, sociálnych a ľudských práv žien, na problematiku rodovo symetrického a nediskriminujúceho jazyka, rodovo kompetentnej pedagogiky, na otázku reprodukcie rodových stereotypov a nerovnosti v školskom prostredí a ď. 

Ako citovať tento článok:

red. Ňjúvinky v roku 2016 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 08/03/2017. Získané 26/05/2024 - 14:20. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/njuvinky-v-roku-2016