Nočná pyramída s Janou Juráňovou

V stredu 17. decembra si môžete vypočuť Nočnú pyramídu so spoluzakladateľkou ASPEKTU, spisovateľkou, prekladateľkou a editorkou Janou Juráňovou. O 22.20 ladíme a počúvame Rádio Slovensko.

Ako citovať tento článok:

red. Nočná pyramída s Janou Juráňovou In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 12/12/2014. Získané 24/02/2020 - 12:46. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/nocna-pyramida-s-janou-juranovou