Nominácia na Krištáľové krídlo pre Andreu Bokníkovú a Potopené duše

Literárna vedkyňa Andrea Bokníková je nominovaná na ocenenie Krištáľové krídlo za knihu Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia, ktorú sme v roku 2017 vydali v ASPEKTE. Tešíme sa a srdečne gratulujeme!

Krištáľové krídlo je ocenenie osobnostiam na Slovensku, ktoré vykonali vo svojom odvetví niečo mimoriadne. Udeľuje sa každoročne už od roku 1997 vo viacerých kategóriách. V oblasti publicistiky a literatúry sú v tomto ročníku nominované tri osobnosti: Andrea Bokníková, Dagmar Mozolová, Miroslav Saniga.

Tretia aspektovská čítanka Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia je výsledkom vyše dvadsaťročnej práce Andrey Bokníkovej. Vyvoláva zo zabudnutia tvorbu, ktorá diferencuje literárnohistorický obraz modernej slovenskej poézie. Hlavne ju však oživuje pre čitateľský obeh. Vďaka medailónom a dobovým materiálom kniha zároveň približuje životy 12 vybraných autoriek.

K nominácii na Krištáľové krídlo teda gratulujeme Andrei Bokníkovej i „jej“ poetickým dušiam - Šáre Buganovej, Bele Dunajskej, Henny Fiebigovej, Ľudmile Groeblovej, Zore Jesenskej, Elene Kamenickej, Sláve Manicovej, Viere Markovičovej-Zátureckej, Nore Preusovej, Viere Szathmáry-Vlčkovej, Viole Štepanovičovej, Hane Záhorskej.

Mená laureátok a laureátov ocenenia vyhlásia na slávnostnom galavečere v nedeľu 21. januára 2018. Záznam z podujatia odvysiela Jednotka RTVS v ten istý deň o 21.35 hod. 

***

1532

Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Ako citovať tento článok:

red. Nominácia na Krištáľové krídlo pre Andreu Bokníkovú a Potopené duše In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 09/01/2018. Získané 27/05/2024 - 07:46. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/nominacia-na-kristalove-kridlo-pre-andreu-boknikovu-potopene-duse