Nová kniha Stanislavy Chrobákovej Repar na Bibliotéke

Na medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka vystúpi aj známa slovenská a slovinská poetka, prozaička a literárna vedkyňa Stanislava Chrobáková Repar. Prezentovať bude svoju novú knihu Bielym atramentom, ktorá práve vychádza v Knižnej edícii ASPEKT. O feministickom myslení nielen v literatúre sa s autorkou bude rozprávať vydavateľka Jana Cviková.

KEDY: nedeľa 10. novembra 2019, 14.00 hod.
KDE: Bibliotéka 2019, Literárne pódium ZVKS a LIC, Incheba, Viedenská cesta 3 
 7, Bratislava

„Biely atrament je, obrazne povedané, atramentom a zmizíkom v jednom. Prečo?“

Kniha Bielym atramentom: feministická literárna kritika a gynokritika je výsledkom takmer dvadsaťročného systematického úsilia Stanislavy Chrobákovej Repar. Texty uverejnené v knihe odzrkadľujú jej erudíciu ako literárnej vedkyne, ale aj estetičky a filozofky so širším myšlienkovým rámcovaním predmetu výskumu. Publikáciu tvoria časopisecky publikované texty, ktoré vznikali po roku 2000, doplnené o autorský úvod. Sú príspevkom k súčasnému uvažovaniu o literatúre vo viacerých ohľadoch, prinášajú však najmä posilnenie rodového myslenia v oblasti literárnej vedy. Autorka v knihe kriticky reflektuje diela odbornej i krásnej literatúry z pera slovenských i inonárodných autoriek (Blažková, Haugová, Farkašová, Brežná, Juráňová, Cviková, Ferenčuhová, Szymborska, Plath, Kahlo, Makarovič, Ugrešić, Frýdlová, Kalnická, Tokarczuk, Tratnik...), ako aj autorov (Barša, Lipovetsky), ktorí reflektujú otázky ženskosti a jej spoločenského i literárneho konštruovania. 

V stánku Literárneho informačného centra si môžete kúpiť knižnú novinku Stanislavy Repar za akciov ú cenu 7 Eur.

Prečítajte si ukážku z knihy: Feministická literárna veda alebo nepriznané disidentstvo? – recenzné zamyslenie Stanislavy Chrobákovej Repar nad monografiou moderátorky podujatia Jany Cvikovej Ku konceptualizácii rodu v myslení o literatúre. 

17251727

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a finančne prispela Nadácia VÚB.

Ako citovať tento článok:

red. Nová kniha Stanislavy Chrobákovej Repar na Bibliotéke In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 21/10/2019. Získané 14/04/2024 - 13:26. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/nova-kniha-stanislavy-chrobakovej-repar-na-biblioteke