Nové tituly v Knižnej edícii ASPEKT v roku 2017

Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2017

Do Knižnej edície ASPEKT pribudla v roku 2017 kniha úspešná u čitateľskej a odbornej verejnosti Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia.

Publikácia je výsledkom dlhodobého záujmu zostavovateľky Andrey Bokníkovej o poéziu prvej polovice 20. storočia, ako aj výsledkom jej viacročnej spolupráce s ASPEKTOM. Prvé básne poetiek, ktoré sa dostali do tohto výberu, sme uverejnili už v Aspekte 1/2002 (Telo sa stalo slovom). V roku 2015 (5. novembra) sme spolu s Andreou Bokníkovou zostavili z textov, ktoré sa neskôr do čítanky dostali, čítanie v Modrom salóne SND v rámci sérií podujatí, ktoré sa konali pod názvom Modrý salón s feministickým aspektom. Podujatie sa konalo pod názvom „Ako vták ustatý hlas môj na dno padá...“ Poetky bez kníh: o pripravovanej antológii slovenskej poézie 20. storočia.

Výsledkom mnohoročnej práce zostavovateľky a intenzívnej práce redakcie je jedinečná čítanka, ktorá prináša rozsiahly výber básnických textov z tvorby dvanástich výnimočných poetiek spolu s ďalším textovým a obrazovým materiálom zo života a tvorby viac i menej známych mien. Takmer 500 strán dostanete v pevnej knižnej väzbe so špičkovou grafickou úpravou Jany Sapákovej. 

Literárna vedkyňa Andrea Bokníková bola za prácu na knihe nominovaná na cenu Krištáľové krídlo. Potopené duše sa stali Knihou roka denníka Pravda.

 

V roku 2017 sme vydali v elektronickej podobe viaceré tituly z predchádzajúcich rokov:
Jana Juráňová 
 Utrpenie starého kocúra
Jana Juráňová – Žila som s Hviezdoslavom
Jana Juráňová – Cudzie príbehy

Počet e-kníh v Knižnej edícii ASPEKT sa tak v roku 2017 zvýšil na 10 titulov.

149314941496

 

 

 

Ako citovať tento článok:

red. Nové tituly v Knižnej edícii ASPEKT v roku 2017 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 31/01/2018. Získané 25/07/2024 - 17:44. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/nove-tituly-v-kniznej-edicii-aspekt-v-roku-2017