November ako proces alebo praktická „nežná“

Úryvok z knihy Zuzany Maďarovej Ako odvrávať novembru 1989

Podrobnejšie opisy aktivít, ktoré súviseli s organizačnou revolučnou prácou, sa v médiách objavovali zriedka. V krátkosti tematizovali predovšetkým výrobu, rozmnožovanie a distribúciu plagátov a letákov. Podobne aj v prípade rozhovorov sa podrobné opisy práce jednotlivých aktérok a aktérov revolúcie zväčša neobjavovali v prvej dejovej línii rozprávania, teda ako súčasť odpovede na otázku o tom, ako si aktérky pamätajú november 1989, ale najmä ako reakcie na nasledujúce doplňujúce otázky o konkrétnych udalostiach a činnostiach. Každodenná reprodukčná práca tak nebola súčasťou primárnych naratívov revolúcie. A predsa, po zbere a zosumarizovaní jednotlivých výpovedí sa práve reprodukčná práca môže stať kľúčovým aspektom interpretácie príbehov Novembra.

Naprieč rozhovormi sa vinú konštatovania o „praktických“ ženách nežnej revolúcie. Takýto rámec, ktorý odlišuje materiálnu a ideovú stránku revolúcie, sa objavuje v dvoch podobách – účastníčky rozhovorov v priebehu rozprávania prichádzajú k explicitným konštatovaniam o tom, že ženy boli v revolúcii „jediné praktické“, alebo takýto príbeh konštruujú prostredníctvom opisov konkrétnych aktivít budovania a udržiavania hnutia, práce z oblasti starostlivosti a ďalších podrobných aktivít, ktorých aktérkami boli predovšetkým ženy, resp. verejnosť, konštruovaná ako symbolická feminínna aktérka.

***

Prečítajte si celý úryvok z knihy Ako odvrávať novembru 1989, ktorý približuje otázku „praktickosti“ v príbehoch Novembra a zameriava sa na budovanie a udržiavanie hnutia:

1729

 

Knihu Ako odvrávať novembru 1989 si môžete objednať TU. Kúpou každej knihy podporíte vydávanie ďalších dobrých titulov.

Ako citovať tento článok:

red. November ako proces alebo praktická „nežná“ In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 14/11/2019. Získané 16/07/2024 - 20:28. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/november-ako-proces-alebo-prakticka-nezna