Novinky v Knižnej edícii 2022

Správa o činnosti ASPEKTU

Do Knižnej edície ASPEKT pribudla v roku 2022 nová kniha Jany Bodnárovej Patchwork v bielej. Jana Bodnárová patrí už tri desaťročia k najosobitejším hlasom slovenskej literatúry. Publikovala 40 kníh pre dospelých a deti, Patchwork v bielej je štvrtou prózou, ktorá vychádza v Knižnej edícii ASPEKT. „Aj tu je jej hlas jemne poetický a drsne krutý zároveň. Autorka zošíva útržky príbehov ľudí, ktorí sa napriek (či vďaka) svojej rôznorodosti stretávajú v blízkych vzťahoch vsadených do spoločného života v Československu druhej polovice 20. storočia. Dotýkame sa ich v spomienkach Oty, bohémky, lekárky, milenky, matky... a jej manžela Andreja,“ napísala o knihe vydavateľka Jana Cviková.

Text sprevádzajú ukážky z tvorby Evy Moflárovej (1981), ktorá vo svojej maliarskej a objektovej tvorbe paralelne rozvíja abstraktný a figurálny jazyk. Uplatňuje princípy redukcie a vzájomné presahy kresby, maľby a plastiky. Okrem meditatívnosti abstraktných prác, rezonujú v jej tvorbe témy identity, materstva, archetypálneho ženstva, ale aj odcudzenia a transcendencie a princípy monumentalizácie intimity. Text a vizuálna časť vytvárajú zaujímavý dialóg nielen o materstve. 

 

Preklady titulov Knižnej edície ASPEKT

V roku 2022 vyšli vo vydavateľstve Womanpress dva maďarské preklady aspektovských kníh: román Jany Juráňovej Žila som s Hviezdoslavom v preklade Liliany Bolemant a román Ireny Brežnej Na slepačích krídlach v preklade Eriky Vályi Horváth.

V nemeckom vydavateľstve Wieser Verlag vyšiel román Jany Juráňovej Naničhodnica v preklade Ines Šebesta.

Zbierka Barbory Hrínovej Jednorožce vyšla v českom vydavateľstve Host v preklade Ireny Stenerovej.

 

Ako citovať tento článok:

red. Novinky v Knižnej edícii 2022 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 04/01/2023. Získané 23/05/2024 - 14:30. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/novinky-v-kniznej-edicii-2022