Novinky v Knižnej edícii ASPEKT v roku 2019

Správa o činnosti ASPEKTU

Do Knižnej edície ASPEKT pribudli v roku 2019 štyri knižné novinky a jedna kniha v 3. vydaní – „Mojich 7 životov. Agneša Kalinová v rozhovore s Janou Juráňovou“.

Memoárový rozhovor so známou tvárou Kultúrneho života a Slobodnej Európy – novinárkou, redaktorkou, prekladateľkou a filmovou i politickou publicistkou Agnešou Kalinovou – vychádza už v 3. vydaní. Spisovateľka Jana Juráňová sa zhovárala so svojou kolegyňou z Rádia Slobodná Európa, aby si pre seba aj pre nás „zopakovala“ vraj krátke, ale o to úmornejšie 20. storočie. Od prvého vydania v roku 2012 kniha vyšla v preklade do nemčiny, češtiny a maďarčiny. Aktuálne vydanie je doplnené o rozhovor Tomáša Gálisa s Janou Juráňovou pre denník SME „Aj v hrozných chvíľach má život nezničiteľnú silu“ (2012) a o nekrológ Marty Frišovej „Za Agnešou Kalinovou: Plač nie, smiech áno!“, ktorý pôvodne vyšiel v denníku Pravda (2014).

 

 

 

Knižné novinky:

Diana Athill: Niekde ku koncu (aj ako e-kniha)

V auguste 2019 vyšla v preklade Jany Juráňovej memoárová próza britskej spisovateľky a vydavateľskej editorky Diany Athill (1917 – 2019), ktorú napísala ako 89-ročná. Autorka píše o starobe – vlastnej i svojich blízkych –  s ľahkosťou, no bez zľahčovania. Tlačená kniha sa medzičasom vypredala, čítať ju však možno v knižnici Aspektu alebo ako e-knihu

 

 

 

 

 

 

 

Stanislava Chrobáková Repar – Bielym atramentom: feministická literárna kritika a gynokritika (aj ako e-kniha)

Známa slovenská a slovinská poetka, prozaička a literárna vedkyňa sa v tomto súbore textov predstavuje predovšetkým ako literárna kritička a esejistka. Kniha s príznačným titulom odkazujúcim na klasický manifest Hélène Cixous „Smiech Medúzy“ je výsledkom autorkinho takmer dvadsaťročného systematického úsilia aplikovať podnety feministického myslenia v slovenskej a slovinskej kultúre. Pôvodne časopisecky publikované texty (a dva knižné doslovy), doplnené o autorský úvod, sú príspevkom k súčasnému uvažovaniu o literatúre a rodových dimenziách spoločnosti vo viacerých ohľadoch. Autorka v knihe kriticky nasvecuje diela odbornej i krásnej literatúry z pera slovenských i inonárodných autoriek (Blažková, Haugová, Farkašová, Brežná, Juráňová, Cviková, Ferenčuhová, Szymborska, Plath, Kahlo, Makarovič, Ugrešić, Frýdlová, Kalnická, Tokarczuk, Tratnik...), ako aj autorov (Barša, Lipovetsky), ktorí premýšľajú o podobách „ženskosti“ a jej konštruovania. Texty uverejnené v knižnom súbore odzrkadľujú erudíciu S. Chrobákovej Repar ako literárnej vedkyne, ale aj estetičky a filozofky so širším myšlienkovým rámcovaním predmetu výskumu.

 

Zuzana Maďarová – Ako odvrávať novembru 1989. Rodové aspekty pamäti (aj ako e-kniha)

Autorka skúma možnosti feministických prístupov ku kánonu politického či historického myslenia na konkrétnom prípade novembra 1989. Zviditeľňuje účasť žien na nežnej revolúcii, pričom prehodnocuje jej chápanie ako udalosti, ktorú vo veľkých mestách realizovala hŕstka mužov. Zároveň reflektuje spôsoby individuálneho a kolektívneho rozpamätávania sa. Jej kniha odvráva zjednodušujúcim tendenciám prezentácie Novembra a volá po rozrôznených spôsoboch počúvania a rozprávania príbehov o tejto zlomovej súčasti našej histórie.

Túto knihu sme vydali vďaka dobrovoľníckej práci a dôvere, ktorú ste nám preukázali poukázaním 2 % z daní na našu činnosť.

 

 

 

Jana Bodnárová – Koža

Najnovšia kniha Jany Bodnárovej prináša čímsi iné, a predsa u tejto autorky dôverne známe prozaické gesto. Prostredníctvom svojskej umelkyne K. a jej fascinácie expresionistickou maliarkou Paulou Modersohn-Becker preniká hlboko pod kožu ženskej tvorivosti, ktorá v období po Veľkej vojne pri hľadaní nového umeleckého výrazu i „novej ženy“ namáhavo balansovala medzi súkromnou a verejnou sférou.

Vizuálna umelkyňa Pavlína Fichta Čierna prepája tento prienik so súčasnou perspektívou. Jej sprievodné fotografie nie sú ilustráciami textu v pravom zmysle slova, ale vlastným performatívnym čítaním v obrazoch, ku ktorému ju prozaička pozvala.

Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Kniha bola nominovaná do desiatky ceny Anasoft litera.

 

 

Etela Farkašová – Stalo sa (e-kniha)

Správa o umieraní matky nie je veľmi rozšírenou literárnou témou. Slovenská filozofka a spisovateľka sa ňou pokúša zvládnuť dlhé a bolestné odchádzanie blízkeho človeka. Jej „správa“ v procese písania košatie a prináša plastický obraz matky a jej života, ako aj dobového a geografického kontextu, v ktorom sa odohrával. Kniha Stalo sa bola po svojom papierovom vydaní v roku 2005 nominovaná na cenu Anasoft litera.

 

 

 

 

 

 

V roku 2020 vydáme knihy:

V roku 2019 sme pracovali aj na textoch publikácií, ktoré vyjdú v roku 2020:

zbierka poviedok Barbory Hrínovej s názvom „Jednorožce“ (pracovný názov),

román Jany Juráňovej s názvom „Nevďačnica“ (pracovný názov), obe z finančnou podporou FPU.

 

Kúpou týchto kníh, ako aj ďalších aspektovských titulov podporíte našu ďalšiu práci. Ďakujeme!

Ako citovať tento článok:

red. Novinky v Knižnej edícii ASPEKT v roku 2019 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 16/03/2020. Získané 23/05/2024 - 14:51. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/novinky-v-kniznej-edicii-aspekt-v-roku-2019