O čítanke Potopené duše na Filozofickej fakulte UK

Najnovšiu publikáciu ASPEKTU – jedinečnú čítanku zo zabudnutej i doposiaľ neobjavenej tvorby dvanástich poetiek z prvej polovice 20. storočia predstavia na Filozofickej fakulte UK literárna vedkyňa Andrea Bokníková a vydavateľka Jana Cviková.

KEDY: streda 15. novembra o 16.00

KDE: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, miestnosť G 236, Gondova 2, Bratislava

Čítanka
predstavuje tvorbu autoriek: Šára Buganová, Bela Dunajská, Henny Fiebigová, Ľudmila Groeblová, Zora Jesenská, Elena Kamenická, Sláva Manicová, Viera Markovičová-Záturecká, Nora Preusová, Viera Szathmáry-Vlčková, Viola Štepanovičová, Hana Záhorská. Výber z ich básnickej tvorby sprevádzajú medailóny o živote a diele, ukážky z nebásnických textov (článkov, esejí, korešpondencie) a fotodokumentácia.

Názov čítanky Potopené duše. 
Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia vysvetľuje zostavovateľka Andrea Bokníková v úvodnej štúdii:

Pomenovanie „potopené duše“ som si všimla u Ľudmily Podjavorinskej v názve jej eseje v časopise Živena (1937) dotýkajúcej sa situácie konca 19. a začiatku 20. storočia. (...) Označila ním ženy, ktoré „história vôbec nespomína“, ba dokonca ani „najbližšie okolie ich neoceňovalo“, a pritom vytvárali hodnoty kultúry často bez toho, že by sa prezentovali vydávaním kníh alebo cez funkcie vo verejnom živote. Svoj život a sily venovali starostlivosti o rodinu, neraz sa obetovali ako opora či inšpirácia niekomu inému...

Do čítanky môžete nazrieť TU.

 

1433

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Príloha: 
Ako citovať tento článok:

red. O čítanke Potopené duše na Filozofickej fakulte UK In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 31/10/2017. Získané 26/07/2020 - 03:03. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/o-citanke-potopene-duse-na-filozofickej-fakulte-uk