O feminizme, sexizme a násilí

Úryvok z knihy Feminizmus do vrecka

Vždy keď odídem z takéhoto stretnutia, uvedomím si, že by som chcela mať poruke nejakú malú knižku, aby som im mohla povedať: Toto si prečítajte, dozviete sa, čo je to feminizmus a o čom je feministické hnutie. Chcela by som mať poruke knihu, nemala by byť ani veľká, ani hrubá, ani napísaná komplikovaným akademickým jazykom, ale mala by to byť jasne formulovaná, jednoducho pochopiteľná kniha, kniha napísaná jasne a zrozumiteľne, ktorá by sa ľahko čítala, no nič by nezjednodušovala. Po takejto knihe túžim, odkedy feministické myslenie, politika a prax zmenili môj život. Chcela by som dať takú knihu ľuďom, ktorých mám rada, aby mohli lepšie pochopiť všetko, čo súvisí s feminizmom, všetko, čomu verím tak veľmi, že sa to stalo súčasťou môjho života ako politickej bytosti.

Chcela by som, aby dostali odpoveď na otázku: „Čo je to feminizmus?“, a tá odpoveď by nebola založená na strachu ani by nepochádzala z ríše fantázie. Veľmi rada by som im poskytla jednoduchú definíciu, ktorú by si mohli prečítať vždy nanovo, aby sa dozvedeli, že: „Feminizmus je hnutie, ktorého cieľom je skoncovať so sexizmom, sexistickým vykorisťovaním a útlakom.“ Túto definíciu mám veľmi rada, po prvý raz som ju čitateľkám a čitateľom ponúkla v knihe Feminist Theory: From Margin to Center (Feministická teória: z okraja do centra) v roku 1984. Mám ju rada, lebo veľmi jasne hovorí, že feministické hnutie v žiadnom prípade nie je proti mužom. A je z nej jasné, že problém spočíva v sexizme. Takáto jasná formulácia nám pomáha mať na pamäti, že ženy aj muži sme od narodenia socializovaní tak, že akceptujeme sexistické zmýšľanie a konanie. Ženy teda môžu byť rovnako sexistické ako muži. Tento fakt sám osebe nevylučuje mužskú nadvládu ani ju neospravedlňuje, no bolo by naivné a nesprávne, ak by feministická teória hnutie zjednodušene ponímala ako hnutie pre ženy a proti mužom. S patriarchátom (čo je len iný spôsob pomenovania pre inštitucionalizovaný sexizmus), môžeme skoncovať len vtedy, keď si uvedomíme, že sa ustavične podieľame na uchovávaní stále sa obnovujúceho sexizmu a na tomto sa nič nezmení, kým dovolíme, aby sexistické zmýšľanie a konanie pretrvávalo a nenahradíme ho zmýšľaním a konaním feministickým.

Muži ako skupina mali a majú z patriarchátu najviac výhod, pretože ťažia z predpokladu, že sú nadradení voči ženám. Lenže ich výhody nie sú zadarmo. Od mužov sa na oplátku za všetky ich výsady vyžaduje, aby – ak majú zachovať patriarchát –, ovládali ženy, teda aby nás vykorisťovali a utláčali a aby pri tom používali násilie. Pre väčšinu mužov nie je ľahké byť patriarchami. Je mnoho mužov, ktorým sa nepáči, že niektorí muži sa boja žien a nenávidia ich, mnohých mužov trápi mužské násilie na ženách, často to trápi dokonca aj tých, ktorí sa takéhoto násilia dopúšťajú. Boja sa však, že ak by sa ho prestali dopúšťať, prišli by o svoje výhody. Nevedia si predstaviť, čo by sa stalo so svetom, ktorý dôverne poznajú, keby sa patriarchát zmenil. Hoci si uvedomujú a cítia, že to nie je správne, je pre nich jednoduchšie pasívne podporovať mužskú nadvládu. Muži v mojej prítomnosti veľmi často opakujú, že nechápu, čo vlastne tie feministky chcú. Verím im. Ale verím aj, že sú schopní meniť sa a rásť. A verím, že keď sa o feminizme dozvedia viac, nebudú sa ho báť, pretože vo feministickom hnutí objavia nádej, že sa im podarí oslobodiť sa z pút patriarchátu.

***

Viac čítajte v knihe Feminizmus do vrecka. O zanietených politikách

Ako citovať tento článok:

red. O feminizme, sexizme a násilí In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 13/12/2017. Získané 26/02/2024 - 03:30. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/o-feminizme-sexizme-nasili