O islamskom feminizme v knižnici ASPEKTU

V súvislosti s príchodom utečencov a utečenkýň do Európy rezonuje v spoločenskom diskurze čoraz viac islam. Migráciu zneužívajú predovšetkým konzervatívne hnutia a politici. Obľúbenou agendou, ktorá má poukázať na nedostatky tohto náboženstva, je práve postavenie moslimských žien. Ako sa pozerajú na problematiku emancipácie moslimské ženy? Z čoho vychádza islamský feminizmus a o čo sa usiluje? Do akej miery ovplyvňujú náboženstvá život a postavenie žien v našom regióne? Ako funguje politika strachu a pravicový populizmus? Viac sa dočítate v knižnici ASPEKTU každý utorok a štvrtok od 15.00 do 19.00.

Ahmed, Leila: A Quiet Revolution: The Veil´s Resurgence, from the Middle East to America. New Haven – London: Yale University Press 2011.

Brooks, Geraldine: Nine Parts of Desire: The Hidden World of Islamic Women. New York: Doubleday 1996.

Karim, Jamillah: American Muslim Women. New York – London: New York University Press 2009.

Mernissi, Fatima: Beyond The Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society. Bloomington – Indianapolis: Indiana University Press 1987.

Mohanty, Chandra Talpade: Feminism without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity. North Carolina: Duke University Press 2003.

Raudvere, Catharina – Stala, Krzysztof – Stauning Willert, Trine (eds.): Rethinking the Space for Religion: New Actors in Central and Southeast Europe on Religion, Authenticity and Belonging. Lund: Nordic Academy Press 2012.

Satrapi, Marjane: Persepolis. Praha: BB/ART 2006.

Wodak, Ruth: The Politics of Fear: What Right-Wing Populist Discourses Mean. Los Angeles – London – New Delhi – Singapore – Washington DC: Sage 2015. 

Ako citovať tento článok:

red. O islamskom feminizme v knižnici ASPEKTU In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 17/10/2015. Získané 25/07/2020 - 14:00. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/o-islamskom-feminizme-v-kniznici-aspektu