Obrazová správa z Dňa Rómov a Rómok za rodovú rovnosť

Hana Fábry zachytila svojím okom a objektívom jedinečné chvíľky zo zumbového sprievodu, ktorý pripravilo združenie Spolu - Slovensko. Deň Rómov a Rómok za rodovú rovnosť sa uskutočnil vo štvrtok 19. apríla na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Tancovalo sa pod vedením cvičiteľky zumby Anny Oláhovej. Spoluorganizátormi podujatia boli Quo vadis, Žudro a Možnosť voľby.

Pozrite si celý album Deň Rómov a Rómok za rodovú rovnosť:

205

Foto: Hana Fábry

Ako citovať tento článok:

red. Obrazová správa z Dňa Rómov a Rómok za rodovú rovnosť In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 20/04/2012. Získané 25/07/2024 - 18:13. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/obrazova-sprava-z-dna-romov-romok-za-rodovu-rovnost