Odkiaľ sa berú darčeky pod Vianočným stromčekom?

Vianočné darčeky pre deti, ženy a mužov všetkých vekových kategórií vyrábajú aj pracovníčky a pracovníci v Číne za veľmi nízke mzdy a v život ohrozujúcich podmienkach. Pracujú niekoľko stoviek hodín mesačne s malými alebo nijakými prestávkami, o zmluve a iných zamestnaneckých nárokoch nehovoriac. Príjmy z práce im však sotva pokryjú základné životné náklady. Navyše, mnohé ženy, ktoré migrujú do veľkomiest za vidinou práce, sa nedokážu zamestnať ani ako umývačky záchodov. Najmä, ak majú okolo štyridsať rokov a nehovoria po anglicky.

Prečítajte si krátky úryvok z knihy Občianky a revolucionárky (Maďarová – Ostertágová ed.), ktorý rozpráva príbehy žien odohrávajúce sa na pozadí globálneho kolonializmu v Hongkongu. Čítajte o dislokácii občianok v informačnom veku, o sociálnom systéme bez občianskych práv či o problémoch s právom na bývanie a starostlivosťou o deti v štúdii Žité občianstvo a migrantky z nižších tried v Číne: Svetové mesto proti vlastnému obyvateľstvu od autoriek Pun Ngai a Wu Ka-Ming (s. 117 – 118):

Dislokácia občianok a občanov v informačnom veku
V druhej časti tejto kapitoly prehovoria o svojich skúsenostiach najmä ženy z nižšej triedy, ktorých príbehy poukazujú na deformáciu občianstva v Hongkongu. Etnografický výskum sme robili v dvoch komunitách pracujúcich, Kwun Tong a Tsuen Wan. O svoje príbehy sa podelilo desať žien. Ich skúsenosti vychádzajú z každodenného úsilia začleniť sa do hongkonskej spoločnosti a spochybňujú normatívne poňatie občianstva, ktoré predstavuje viac než len abstraktný právny termín – je to žitý koncept. Vyrozprávaním ich príbehov sa pokúsime konfrontovať veľkolepý naratív svetového mesta, v ktorom sa pojem občianskych práv šije na mieru strednej triede. Pre ženy z nižšej triedy sa občianstvo stáva priestorom zápasu, kde sa stretávajú právne dokumenty, každodenná diskriminácia a vylučovanie a veľkolepý naratív globalizácie a rozvoja Hongkongu. Ako ukážeme, tento druh zdeformovaného občianstva predstavuje bojové pole, ktoré utvára životné procesy a subjektivity ľudí. Našich informátoriek sme sa pýtali, čo si myslia o súčasnom pláne vlády premieňať Hongkong na svetové mesto napríklad výstavbou Disneylandu, ktorý má podporovať turizmus, či vybudovaním Cyberportu, kde sa majú rozvíjať informačné technológie. Mei Fong zatrpknuto odpovedala:

„My ženy ‘klesáme ku dnu’. Nikto nás nezamestná. Celý tento rozvoj nám neprinesie vôbec nič. V Disneylande ma nezamestnajú ani na umývanie dlážok alebo záchodov, pretože potrebujú niekoho, kto hovorí po anglicky. Všetky tabuľky, aj tie na záchodoch, budú v angličtine. Boja sa [zamestnávatelia], že by sa nás turisti mohli opýtať na cestu. Dnes aj tridsať až štyridsaťroční ľudia hľadajú prácu, v ktorej by mohli umývať dlážky. Ako by som ju mohla dostať ja?“
Príbeh Mei Fong jasne ukazuje, že nízkokvalifikovaní pracujúci nebudú mať z nových trendov globálneho rozvoja žiaden úžitok, pretože ich vzdelanie sa nepovažuje za dostatočné ani pre tie najnižšie pracovné pozície. Ekonomika, ktorá je súčasťou mechanizmu tvorby iluzívnych urbánnych obrazov, je vylučujúca a navrhnutá tak, aby zahŕňala len niektoré časti populácie. Aj ďalšej žene, robotníčke Sau Hong, ktorá sa narodila v Hongkongu a pracovala vo výrobe, zabránila nová éra zapojiť sa do hodnotnej práce. Dnes má vyše štyridsať rokov. Ukončila základnú školu a celý život pracovala v elektronickom priemysle podobne ako mnoho ďalších pracujúcich žien, ktoré sa podieľali na priemyselnom úspechu Hongkongu v osemdesiatych rokoch 20. storočia (Salaff, 1981). Z práce ju však spolu s kolegyňami prepustili okolo roku 1995, keď sa skončila reštrukturalizácia výrobného priemyslu. Sau Hong odvtedy pracovala na rôznych miestach, no nepodarilo sa jej dlhodobo si udržať zamestnanie. Niekoľko mesiacov pred naším rozhovorom sa zamestnala na Úrade pre informačné technológie ako doručovateľka podnikovej korešpondencie. Myslela si, že rok 2000 bude šťastný. (...)

Príbehy ďalších občianok a revolucionárok v rôznych časových obdobiach, na rôznych miestach a v rôznych historických, spoločenských a politických kontextoch si prečítate v knihe Občianky a revolucionárky. Objednajte si knižku za aspektovskú cenu online alebo si ju príďte kúpiť priamo k nám najneskôr v pondelok 21. decembra do 17.00.

Nakúpte aj ďalšie knihy pod stromček pre malé aj veľké čitateľky a čitateľov.


 

Súvisiace odkazy: 
Ako citovať tento článok:

red. Odkiaľ sa berú darčeky pod Vianočným stromčekom? In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 14/12/2015. Získané 17/07/2024 - 11:33. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/odkial-sa-beru-darceky-pod-vianocnym-stromcekom