Odpočívaj v pokoji

V Nitrianskej galérii nedávno pochovávali feministky. Vraj ich už vo výtvarnom umení netreba, svoju prácu vykonali dobre a tak možno pozostatky ich tvorby vložiť do urničky a clivo zaspomínať. Lebo vraj - ako vraví nápis na náhrobku v tvare vagíny-kosoštvorca - „ktoré žijú v našich srdciach, neumierajú". Odkedy je takým dôležitým prechodovým rituálom pre výtvarné umelkyne na Slovensku povedať: „Som feministka," „Rozhodne nie som feministka," alebo „Nie som feministka, ale"? Feminizmus je predmetom vyjadrení umelkýň dvoch výstav v galérii - Pohreb feministiek a Inter-view. Nemala by som si želať nič iné - konečne sa o feminizme viac hovorí! Aj keď, ako uvádzajú dve hrobárky feminizmu: „Chceme sa pred kultúrnou verejnosťou dištancovať od tohto smeru." Ešteže tak, kultúrna verejnosť si určite vydýchla. Tej inej, možno ne-kultúrnej, verejnosti sa na názor na feminizmus nikto nepýta. Nevadí. Tá ho zatiaľ aspoň nepochovala.

Článok pôvodne vyšiel v OSA - prílohe denníka Pravda 26. 2. 2011.

Ako citovať tento článok:

red. Odpočívaj v pokoji In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 28/07/2011. Získané 18/07/2024 - 06:10. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/odpocivaj-v-pokoji