Odštartoval 10. ročník festivalu [fjúžn]

V stredu 23. apríla odštartoval 10. ročník festivalu [fjúžn]. Cieľom festivalu je spájať ľudí najrozmanitejších kultúr, scitlivovať verejnosť na témy migrácie a multikulturalizmu a zvyšovať povedomie o nových menšinách na Slovensku.

Pozrite si videopozvánku, zarecitujte si spolu s 10 cudzinkami a cudzincami z rôznych krajín báseň Mor ho! a navštívte rôzne podujatia.
 

Ako citovať tento článok:

red. Odštartoval 10. ročník festivalu [fjúžn] In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 26/04/2015. Získané 25/07/2020 - 20:23. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/odstartoval-10-rocnik-festivalu-fjuzn