Otázky zo salóna o feminizme

Slovenské národné divadlo pozýva na podujatie Otázky zo salóna. O téme Pomáha feminizmus ženám? budú diskutovať Jana Cviková a Jana Štúrová.

KEDY: 30. septembra 2014 o 19.30
KDE: Modrý salón SND, Pribinova 17, Bratislava

Podujatie moderuje Štefan Hríb.

Ako citovať tento článok:

red. Otázky zo salóna o feminizme In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 19/09/2014. Získané 13/05/2020 - 23:47. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/otazky-zo-salona-o-feminizme